| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub |

Standard kurser eller personligt tilpasset uddannelse

Populært forløb

Dit forløbBruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818
Mail:

  • Vi vurderer behov
  • Vi kortlægger muligheder
  • Vi beregner udbytte
  • Vi sammensætter et forløb
  • Vi tilpasser afholdelsestidspunkt
  • Vi optimerer uddannelsesinvesteringen

TRÅDLØST ETHERNET, WLAN [L15]

DELTAGERE

Hvis du på teknisk eller anvendelsesmæssigt niveau er beskæftiget med en eller flere af følgende opgaver på lokalnetværk baseret på trådløs Ethernet teknologi:
* Design
* Implementering
* Konfigurering
* Driftsopgaver
* Performanceoptimering
* Fejllokalisering
* Sikkerhed
* Rådgivning
skal du deltage på kurset Trådløst Ethernet, WLAN.

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er at give dig:
* Kendskab til standarder og normer for trådløse Ethernet og beslægtede teknologier
* Basis viden om tekniske og anvendelsesmæssige forhold, samt relationer til kablet Ethernet
* Grundig indsigt i design og implementeringskarakteristika
* Grundig indsigt i de væsentligste drifts- og fejllokaliseringsmæssige parametre
* Basis viden om sikkerhedsmæssige forhold og problemstillinger, relateret til sikkerhed i kablet Ethernet
Når du har gennemført kurset, kan du:
* Føre en dialog med tekniske specialister på et sikkert fagligt grundlag
* Deltage aktivit i design og implementeringsopgaver
* Deltage konstruktivt i drifts- og fejllokaliseringsopgaver
* Kunne vurdere de basale sikkerhedsmæssige forhold ved anvendelse af WLAN's

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har kvalifikationer på teknisk niveau indenfor Ethernet teknologi og anvendelse, eller hvis du har deltaget på Holm & Bertrams kursus L10 Ethernet er dine forudsætninger i orden.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* KursusEvaluering, inklusiv
* KursusOptimering, inklusiv
* InstruktørDialog, inklusiv

PÅ KURSET

Kurset består af teorilektioner, erfaringsoverføring samt relevante opgaver og øvelser. Ca. 50% af kurset består af øvelser, der er relateret til situationer som de forekommer i Ethernet, hvori der indgår WLAN.

VARIGHED

* 2 dage ( 12 timer)

 

KURSUSINDHOLD

Standarder

* 802.11a, b, g og andre
* Antenner
* Bølger
* Fresnel
* GHz
* GSM
* Bluetooth

Installation

* Fysiske forhold
- Korte afstande
- Lange afstande
* Elektriske forhold
- Strømforsyning og jording
- Dæmpning
- Støj
* Accesspunktet og adaptoren
- Anvendelsesforhold
- Konfiguration
* Integration til bestående systemer

Drift

* Optimering
* Administration
* Performance

Fejllokalisering

* Muligheder
* Metoder
* Typiske problemer og fejl

Sikkerhed

* Kryptering
* Autification
* VPN

Opgaver, øverlser og erfaringsoverføring

Alle praktisk orienterede aktiviteter underbygger din opnåelse af kursusmålene.

VIDEREUDDANNELSE

Når du har deltaget på kurset Trådløst Ethernet, WLAN, er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videreuddannelse inden for følgende fagområder:
* IP og TCP relationer i trådløse netværk
* Design af større WLAN´s
* Sikkerhedsmæssige forhold ved anvendelse af WLAN's
* Integration og migrering af kablet og trådløse netværk

 

 

 

Vore kunder siger:

 

Jens Arenstoft
Datametrix

Jeg vurderer kvaliteten særdeles anvendelig, når jeg ser på at omsætte det jeg har lært på kurset til praksis.

 

Lars Kalsen
TDC Mobil

Kvaliteten er i top og kompetente undervisere.

 

Jannick Egelund
Lølbæk El-service

Meget kompetent, der er ikke meget der ikke kan svares på inden for området (ISDN).

 

Helle Jeppesen
Telia

H&B har leveret en ydelse der til fulde opfylder mine forventninger (og endda mere) idet jeg føler ydelsen er leveret så jeg går fra kursus, klogere end da jeg kom.

 

Lars Jakobsen
FLS

Har fået svar på hvad der ligger "bag", bl.a. vor egen MD110.

 

Anders Christiansen
Siemens

Stor faglig kompetence og erfaring. Godt og indholdsrigt kursus med stort udbytte.

 

 

| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele- og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankrer indlæringen.
Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

arkiv:hb-k20050002råd