Uddannelse med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Uddannelse med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Uddannelse med erfaring og ekspertise
Uddannelse Kursusplan Hvad siger kunder Kontakt Uddannelse Kursusplan Hvad siger kunder Kontakt

Wireshark betjening

[L17]
 

Deltagere

Er du beskæftiget med rådgivningsopgaver, administrative, driftsmæssige, sikkerhedsmæssige eller fejllokaliseringsopgaver i relation til den drift af netværk, og ønsker du kendskab til opbygning, betjening og anvendelsesmuligheder af dataanalysatoren "Wireshark", så skal du deltage på kurset "Wireshark betjening".

Kursusmål

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende indsigt i "Wireshark's" hardware- og softwaremæssige arkitektur, brugerinterface, monitorerings- og analysemuligheder samt afrapporteringsformer i forbindelse med datafangst i lokalnet. Du vil efter kurset have overblik over de grundlæggende muligheder for datafangst "Wireshark" håndterer, og du vil være i stand til, ved betjening af "Wireshark" , at deltage aktivt i analyse på lokalnetværk.

Forudsætninger

Kurset "LAN grund" (L0) eller tilsvarende kendskab til lokalnet.

Økonomi

9.499 kr excl moms

Samarbejde

Kurset afholdes i samarbejde mellem Teknologisk Insitut og Holm & Bertram.

Kursussted

Teknologisk Institut i Tåstrup
Teknologisk Institut i Aarhus

Varighed

2 dag (12 timer).

På kurset

Kurset vil bestå af teorilektioner, samt øvelser i betjening af "Wireshark".
Øvelserne kan udføres på deltagerens medbragte udstyr eller på eksisterende udstyr.

Kursusindhold

Netværksanalyse

 • Formål med netværksanalyse
 • Muligheder med netværksanalyse
 • Udfordringer for netværksanalyse

Wireshark

 • Introduktion til Wireshark
 • Versioner, download og installation
 • Interfaces, opsætning
 • Betjeningsoversigt
 • Supportmuligheder

Måling

 • Dataopsamling og datalagring
 • Export og import
 • Filtrering og formatering
 • Målepunktudpegning
 • Protokoldekodning

Status

 • Enhedsinformationer og adresser
 • Adresseresolvering og -tildeling
 • Navne og domæneresolvering
 • Trafik mellem enheder
 • Trafikformer og mængder

Performance

 • Fejlprotokoller
 • Fejlindikationer
 • Forbindelsesproblemer
 • Performanceforhold

Telefoni

 • Dekodning af pakkekoblet telefoni
 • Signaleringsdekodning
 • Taleanalyse
 • Performanceanalyse

WiFi

 • Dekodning af radiolinkniveau
 • Identifikation af netværksenheder
 • Kapacitet og performance
 • Sikkerhedskryptering

Rapportering

 • Dokumentationsprincipper
 • Validering af data
 • Sikring af data
 • Rapportering med og uden værktøj

Opgaver, øvelser og erfaringsformidling

 • Alle praktisk orienterede aktiviteter gennemføres i relation til kursusmål og underbygger deltagernes opnåelse af målene
 • Kursister er velkomne til at medbringe egne protokolanalysator, men vi gør opmærksom på, at øvelserne foregår i det åbne Internet, uden firewall, og med fri "sniffer" adgang

Videreuddannelse

Når du har deltaget på kurset " Wireshark betjening", er du i besiddelse af viden, der giver dig et sikker grundlag for videreuddannelse inden for følgende fagområder:

 • Advanced troubleshooting
 • Advanced security Analysis

Kontakt os og hør nærmere om:

 • afholdelse på ønskede terminer
 • afholdelse hos dig
 • hvilke kurser passer bedst til dit behov
 • hvilket forløb giver det optimale udbytte
 • tilpasningsbehov
 • rabatmuligheder

Bruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818

eller ring 7013 1010