| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub |

Standard kurser eller personligt tilpasset uddannelse

Populært forløb

Dit forløbBruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818
Mail:

  • Vi vurderer behov
  • Vi kortlægger muligheder
  • Vi beregner udbytte
  • Vi sammensætter et forløb
  • Vi tilpasser afholdelsestidspunkt
  • Vi optimerer uddannelsesinvesteringen

IP-TELEFONI INTRODUKTION [P2]

DELTAGERE

Er du konsulent, beskæftiget med systemsalg, teknisk salg, salgssupport eller rådgivning, er du beslutningstager, eller er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af telefonirelateret kommunikationssystemer, eller hvis du ønsker et overordnet kendskab til terminologier, begreber og funktionalitet indenfor området, skal du deltage på kurset "IP-TELEFONI INTRODUKTION".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig et overblik indenfor anvendelse af IP på telefoniområdet.
Du får indsigt i relevante forhold og tekniske begreber, bl.a. QoS, flaskehalse, sikkerhed, synergi, adresser og drift.
Du præsenteres for udvalgte leverandørers VoIP koncepter, og bibringes information om generelle karakteristika ved telefonianvendelse i disse koncepter.

Efter kurset vil du kunne:
* Føre en dialog på et sikkert fagligt grundlag.
* Forholde dig konstruktivt kritisk til teknologien.

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har deltaget på vores kurser; "TLF GRUND" (P0), "LAN GRUND" (L0) eller "INTRODUKTION TIL NETVÆRK" (K0), har du tilstrækkelige forudsætninger til at deltage på dette kursus. Hvis du ikke har deltaget, skal du være i besiddelse af tilsvarende grundlæggende viden på området. Fagudtryk og tekniske begreber vil dog blive gennemgået i fornødent omfang i sammenhæng med de emner, hvor det er relevant.

Det forudsættes, at:
* Du har personlig motivation for og lyst til at erhverve viden på områderne.
* Du aktivt bidrager med relevant viden og erfaring under kursusforløbet.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Kursus Optimering, inklusiv
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

3 dage (18 timer)

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, relevante opgaver, samt erfaringsformidling.

VIDEREUDDANNELSE

Når du har deltaget på kurset "IP-TELEFONI INTRODUKTION", er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videreuddannelse inden for følgende områder:
* LAN-teknologier
* WAN-teknologier
* Telefoni-teknologier
* Integration og migrering af LAN-, WAN- og Telefoniteknologier

 

 

KURSUSINDHOLD

VoIP generelt

* Hvorfor VoIP
* Formål ! Baggrund og udvikling

Introduktion til telefoni

* Standarder
* Analog/digital telefoni
* Signaleringssystemer
* Funktioner
* Kvalitetsforhold

Introduktion til LAN og WAN teknologi

* Strukturer
* Accessmetoder
* Kredsløbskoblet teknologi
* Pakkekoblet teknologi
* OSI

Voice over IP

* Koncepter
* Standarder
* Udstyrsenheder
* Quality of Service (QoS)
* Systemfunktioner
* Integrationsforhold

Introduktion til IP generelt

* Protokoller generelt
* IP protokollen
* Adressering
* Routning
* IP anvendelse

Transporttjenester

* LAN (Ethernet)
* WAN (Frame Relay, ATM, ISDN)

Systemer

* Generel anvendelse
* Anvendelse i LAN installationer
* Anvendelse i TLF installationer
* Eksempler på anvendelse og system integration
* Fremtiden

Fokus på problemområder

* Problemområder ved VoIP implementering, i relation til de individuelle fagområder der gennemgås

Opgaver og erfaringsudveksling

 

 

 

Vore kunder siger:

 

Jens Arenstoft
Datametrix

Jeg vurderer kvaliteten særdeles anvendelig, når jeg ser på at omsætte det jeg har lært på kurset til praksis.

 

Lars Kalsen
TDC Mobil

Kvaliteten er i top og kompetente undervisere.

 

Jannick Egelund
Lølbæk El-service

Meget kompetent, der er ikke meget der ikke kan svares på inden for området (ISDN).

 

Helle Jeppesen
Telia

H&B har leveret en ydelse der til fulde opfylder mine forventninger (og endda mere) idet jeg føler ydelsen er leveret så jeg går fra kursus, klogere end da jeg kom.

 

Lars Jakobsen
FLS

Har fået svar på hvad der ligger "bag", bl.a. vor egen MD110.

 

Anders Christiansen
Siemens

Stor faglig kompetence og erfaring. Godt og indholdsrigt kursus med stort udbytte.

 

 

| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele- og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankrer indlæringen.
Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

arkiv:hb-k20050002råd