Uddannelse med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Uddannelse med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Uddannelse med erfaring og ekspertise
Uddannelse Kursusplan Hvad siger kunder Kontakt Uddannelse Kursusplan Hvad siger kunder Kontakt

IP-telefoni introduktion

[P2]

Deltagere

Er du konsulent, beskæftiget med systemsalg, teknisk salg, salgssupport eller rådgivning, er du beslutningstager, eller er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af telefonirelateret kommunikationssystemer, eller hvis du ønsker et overordnet kendskab til terminologier, begreber og funktionalitet indenfor området, skal du deltage påkurset "IP-telefoni introduktion".

Kursusmål

Målet med dette kursus er, at give dig et overblik indenfor anvendelse af IP på telefoniområdet.
Du får indsigt i relevante forhold og tekniske begreber, bl.a. QoS, flaskehalse, sikkerhed, synergi, adresser og drift.
Du præsenteres for udvalgte leverandørers VoIP koncepter, og bibringes information om generelle karakteristika ved telefonianvendelse i disse koncepter.

Efter kurset vil du kunne:

 • Føre en dialog pået sikkert fagligt grundlag.
 • Forholde dig konstruktivt kritisk til teknologien.

Forudsætninger

Hvis du har deltaget påvores kurser; "TLF grund" (P0), "LAN grund" (L0) eller "Introduktion til netværk" (K0), har du tilstrækkelige forudsætninger til at deltage på dette kursus. Hvis du ikke har deltaget, skal du være i besiddelse af tilsvarende grundlæggende viden på området. Fagudtryk og tekniske begreber vil dog blive gennemgået i fornødent omfang i sammenhæng med de emner, hvor det er relevant.

Det forudsættes, at:

 • Du har personlig motivation for og lyst til at erhverve viden pområderne.
 • Du aktivt bidrager med relevant viden og erfaring under kursusforløbet.

Faciliteter

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:

 • Kursus Evaluering, inklusiv
 • Kursus Optimering, inklusiv
 • Instruktør Dialog, inklusiv

Varighed

3 dage (18 timer)

På kurset

Kurset vil best¨¨af teorilektioner, relevante opgaver, samt erfaringsformidling.

Videreuddannelse

Når du har deltaget på kurset "IP-telefoni introduktion", er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videreuddannelse inden for følgende områder:

 • LAN-teknologier
 • WAN-teknologier
 • Telefoni-teknologier
 • Integration og migrering af LAN-, WAN- og Telefoniteknologier

Kursusindhold

VoIP generelt

 • Hvorfor VoIP
 • Formål ! Baggrund og udvikling

Introduktion til telefoni

 • Standarder
 • Analog/digital telefoni
 • Signaleringssystemer
 • Funktioner
 • Kvalitetsforhold

Introduktion til LAN og WAN teknologi

 • Strukturer
 • Accessmetoder
 • Kredsløbskoblet teknologi
 • Pakkekoblet teknologi
 • OSI

Voice over IP

 • Koncepter
 • Standarder
 • Udstyrsenheder
 • Quality of Service (QoS)
 • Systemfunktioner
 • Integrationsforhold

Introduktion til IP generelt

 • Protokoller generelt
 • IP protokollen
 • Adressering
 • Routning
 • IP anvendelse

Transporttjenester

 • LAN (Ethernet)
 • WAN (Frame Relay, ATM, ISDN)

Systemer

 • Generel anvendelse
 • Anvendelse i LAN installationer
 • Anvendelse i TLF installationer
 • Eksempler på anvendelse og system integration
 • Fremtiden

Fokus på problemområder

 • Problemområder ved VoIP implementering, i relation til de individuelle fagområder der gennemgås

Opgaver og erfaringsudveksling

Kontakt os og hør nærmere om:

 • afholdelse på ønskede terminer
 • afholdelse hos dig
 • hvilke kurser passer bedst til dit behov
 • hvilket forløb giver det optimale udbytte
 • tilpasningsbehov
 • rabatmuligheder
personlig rådgivning
Bruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818

eller ring 7013 1010