Uddannelse med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Uddannelse med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Uddannelse med erfaring og ekspertise
Uddannelse Kursusplan Hvad siger kunder Kontakt Uddannelse Kursusplan Hvad siger kunder Kontakt

IP-Telefoni overblik

[P5]

Deltagere

Er du konsulent, beskæftiget med systemsalg, teknisk salg, salgssupport eller rådgivning, er du beslutningstager, eller er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af telefonirelateret kommuni-kationssystemer, eller ønsker du et overordnet kendskab til terminologier, begreber og funktionalitet indenfor området, skal du deltage på kurset:
"IP-Telefoni overblik".

Kursusmål

Du får et overblik på anvendelse af IP på telefoniområdet.
Du får indsigt i relevante forhold og tekniske begreber, bl.a. QoS, flaskehalse, sikkerhed og synergi.
Du præsenteres for udvalgte leverandørers IP-telefoni-koncepter.
Du bibringes information om generelle karakteristika og fokusområder ved telefonianvendelse i VoIP koncepter

Når du har gennemført kurset, kan du:

 • Føre en dialog på et sikkert fagligt grundlag
 • Forholde dig konstruktivt kritisk til teknologien

Forudsætninger

Det forudsættes, at:

 • Du har personlig motivation for og lyst til at erhverve viden på områderne.
 • Du aktivt bidrager med relevant viden og erfaring under kursusforløbet.

Herudover behøver du ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset. Fagudtryk og tekniske begreber bliver gennemgået i fornødent omfang i sammenhæng med de emner, hvor det er relevant.

Faciliteter

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:

 • KursusEvaluering, inklusiv
 • InstruktørDialog, inklusiv

Varighed

 • 1 dag ( 6 timer)

På kurset

Kurset består af teorilektioner samt erfaringsoverføring.

Kursusindhold

Voice over IP generelt

 • Hvorfor IP-telefoni
 • Formål
 • Baggrund og udvikling

Voice over IP

 • Koncepter
 • Standarder
 • Udstyrsenheder
 • Quality of Service
 • Systemfunktioner
 • Integrationsforhold

Systemer

 • Generel anvendelse
 • Anvendelse i LAN installationer
 • Anvendelse i TLF installationer
 • Eksempler på anvendelse og systemintegration

Focusområder

Gennemgang af væsentligste fokusområder ifm. planlægning, design, implementering og drift:

 • QoS
 • Lag 1-2
 • Ydeevner
 • Adresseplaner
 • Design
 • Sikkerhed
 • Strømforsyning
 • Analoge terminaler
 • Service-/facilitetsniveau
 • Drifts- og dokumentationsforhold
 • Organisatoriske forhold
 • Driftssikkerhed
 • Økonomi
 • Synergi

Videreuddannelse

Når du har deltaget på kurset "IP-Telefoni overblikI", er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videre-uddannelse inden for følgende fagområder:

 • LAN-teknologier
 • WAN-teknologier
 • Telefoni-teknologier
 • Integration og migrering af LAN-, WAN- og Telefoni-teknologier

 

Kontakt os og hør nærmere om:

 • afholdelse på ønskede terminer
 • afholdelse hos dig
 • hvilke kurser passer bedst til dit behov
 • hvilket forløb giver det optimale udbytte
 • tilpasningsbehov
 • rabatmuligheder
personlig rådgivning
Bruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818

eller ring 7013 1010