Uddannelse med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Uddannelse med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Uddannelse med erfaring og ekspertise
Uddannelse Kursusplan Hvad siger kunder Kontakt Uddannelse Kursusplan Hvad siger kunder Kontakt

VoIP Netværk

[P6]

Deltagere

Er du beskæftiget med rådgivning, installation, konfigurering, programmering, eller har du ansvar for eller arbejder med administration og fejllokalisering i VoIP netværk, eller ønsker du kendskab til terminologier, begreber og funktionalitet i VoIP netværk, skal du deltage på dette kursus.

Kursusmål

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende indsigt i protokolstrukturer i VoIP-baserede netværk og deres sammenhæng med omverdenen. Du får kendskab til de dele af protokolstrukturerne der er væsentlig i forbindelse med konfigurering og programmering af udstyrsenheder i VoIP-netværk, samt i forbindelse med fejllokalisering og fejlretning. Du får basisviden om muligheder for overvågning og management af VoIP netværk.

Efter kurset vil du:

 • Have forståelse for protokolstrukturernes grundlæggende funktionsprincipper
 • Kunne kende forskel på IP version 4 og version 6
 • Have overblik over grundlæggende fejllokaliseringsmuligheder relateret til protokolstrukturerne i VoIP netværk
 • Kunne deltage aktivt i fejllokalisering
 • Have kendskab til konfigurations- og programmeringsmuligheder samt overvågningsmuligheder i VoIP netværk

Forudsætninger

Det forudsættes, at:

 • Du har grundlæggende LAN viden svarende til indholdet på vores kursus: "LAN grund [L0]"
 • Du har grundlæggende viden om ethernet svarende til vores kursus: "Ethernet [L10]"
 • Du aktivt bidrager med relevant viden og erfaring under kursusforløbet.

Faciliteter

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:

 • KursusEvaluering, inklusiv
 • KursusOptimering, inklusiv
 • InstruktørDialog, inklusiv
 • IndlæringsProfil, tilkøbes
 • ProfilAnalyse, tilkøbes

Varighed

 • 2 dag ( 12 timer)

På kurset

Kurset består af teorilektioner, opgaver og erfaringsoverføring, samt øvelser der underbygger indlæringen af det gennemgåede fagstof.

Kursusindhold

Generelt

 • Standardisering
 • ITU regi
 • IETF regi
 • Formål med protokolstrukturen i IP netværk

Voice over IP

 • Standarder, strategi, grundlag og principper
 • Koncepter
 • Udstyrsenheder
 • Quality of Servicel (QoS)
 • VoIP implementering
 • Fokusområder

IP protokollen

 • Format, struktur og QoS
 • Fragmentering og betydningen heraf
 • Faciliteter, services og optioner
 • Typiske fejl

IP adresser og routning

 • Adresser og notation, ver. 4 og 6
 • Subnet
 • Sammenhæng mellem IP- og fysiske adresser
 • Protokoller
 • Typiske fejl

TCP og UDP protokollerne

 • Formater, strukturer og QoS
 • Anvendelse og funktionalitet
 • Faciliteter, services og optioner
 • Typiske fejl

Fejlsituationer

 • ICMP protokolmeddelelser
 • Fejlindikationer
 • Fejltyper
 • Protokolanalyse

Overvågning / management

 • Overvågningsmuligheder
 • Network/management muligheder
 • Flaskehalse/QoS
 • Statistik
 • Fejllokalisering
 • Fejlhåndtering
 • Afrapportering og dokumentation

 

Videreuddannelse

Når du har gennemført dette kursus, er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videreuddannelse inden for følgende områder:

 • LAN-teknologier
 • Avanceret LAN drift og vedligehold
 • Integration og migrering af LAN-, WAN- og Telefoni-teknologier
 • Produkt uddannelser
 • Funktionsorienteret udannelse

Kontakt os og hør nærmere om:

 • afholdelse på ønskede terminer
 • afholdelse hos dig
 • hvilke kurser passer bedst til dit behov
 • hvilket forløb giver det optimale udbytte
 • tilpasningsbehov
 • rabatmuligheder

Bruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818

eller ring 7013 1010