Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Uddannelse TEM Kontakt Rådgivning Uddannelse TEM Kontakt

Netværksproblemer !

 • 2029 6818
Bestil et teknologimøde nu

Bestil et teknologimøde nu

Vores erfaring med Tele- og datakommunikation gennem mere end 30 år, vil komme dig til gode.
Et uforpligtende møde på dit kontor, hvor problemstillinger afdækkes og muligheder afklares.

 • Vi behandler alle henvendelser med diskretion og fortrolighed
 • Det koster ikke noget at rette en forespørgsel
 • Vi igangsætter aldrig initiativer før der foreligger en klar aftale

Udfyld for hurtig kontakt

Ledelses rådgivning

Ledelses rådgivning

Når valg skal træffes:

• Teknologivurdering
• Forretningsvurdering
• Teleomkostninger og aftaleforhandlinger
• Advisory board

Giver sikkerhed for investering

Sikkerheds rådgivning

Sikkerheds rådgivning

Når sikkerhed er vital:

• Risikovurdering
• ISO27000 og GDPR
• Beredskabsplaner

Giver øget trykhed

Projekt rådgivning

Projekt rådgivning

Når gennemførelse ikke må fejle:

• Design/specifikation af netværk
• Kravspecifikation/udbud
• Projektledelse/fagtilsyn
• Aflevering og test

Giver mindre usikkerhed og risiko

Drifts rådgivning

Drifts rådgivning

Når oppetid er vigtig:

• Fejlanalyse
• Netværksoptimering
• Telekontrol og teleoptimering
• Outsourcing

Giver sikker og stabil IT-drift

Opgave arkiv

Opgave arkiv

Eksempler på opgaver som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

PROJEKTER

Omfatter aktiviteter som har til formål at understøtte kundens forretningsudvikling. Ydelsen omfatter såvel rådgivning som implementerings ansvar.

 • Etablering af landsdækkende kommunikation via Internettet
 • Projektledelse vedr. etablering af landsdækkende net
 • Design og implementering af LAN og WAN ifm etablering af landsdækkende netværk
 • Standardisering og implementering af fejltolerant landsdækkende IP-netværk
 • Design og implementering af fejltolerant regionalt IP-netværk
 • Projektledelse, design og implementering vedr. oprettelse af radiokædeforbindelse mellem Danmark og Sverige
 • Redesign af ældre fysisk infrastruktur til moderne Ethernet
 • Sammenlægning at telefonisystemer at forskellig teknologi
 • Etablering af overvågning af netværk til værker og kunder
 • Etablering af IP-net mellem Danske, Svenske og Tyske værker
 • Design og implementering af overvågning af ISDN forbindelser
 • Lokalisering og udbedring at netværks fejl og mangler
 • Design og implementering af sikkerhed på SCADA net med implementering og konfigurering af Firewalls
 • Etablering af dataforbindelse til Sverige
 • Implementering af sikkerhed på SCADA backup center
 • Etablering af datakommunikation mellem SCADA system og Administrativt system
 • Etablering af redundant ISP opkopling
 • Telefoni projekt, nødtelefon
 • i stort infrastrukturprojekt
 • Design og implementering af kommunikationsløsning ifm nyt kontroltårn
 • Standardisering design og implementering af routere og switche på internationalt netværk
 • Design og implementering af fejltolerant opkobling mod Internettet (tripleret ISP opkobling)
 • Design og implementering af fejltolerant Gbit infrastruktur
 • Telefoni projekt
 • Teknisk audit af IP-kommunikation i Vindmøllepark

 

RÅDGIVNING

Leverancen omfatter overlevering af viden, uden udviklings- og implementerings ansvar.

 • Performance optimering af datakommunikations netværk samt vurdering af nettets fremtidige anvendelighed
 • Behovsanalyse og afdækning af netværksdokumentation
 • Management review af telefoni
 • Kompetence forøgelse af teknisk organisation vedr. konfigurering af meget store netværkskonfigurationer
 • Kompetence afklaring og virksomheds tilpasset videnoverføring vedr. digital voiceteknologi og -funktionalitet
 • Planlægning vedr. etablering af WAN med IP-fiberteknologi
 • Behovsanalyse vedr. netværksovervågning
 • Management evaluering af kommunikationsbehov
 • Analyse og vurdering af netværks opbygning
 • Projektledelse vedr. etablering af nyt datakommunikations netværk
 • Behovsanalyse vedr. etablering af netværks overvågning
 • Behovsanalyse vedr. kommunikations politik overfor eksterne kunder
 • Kompetence afklaring og virksomheds tilpasset videnoverføring vedr. IT-sikkerhed
 • Videnoverføring og rådgivning vedr. trådløs Lokal Area Network (WLAN)
 • Rådgivning vedr. valg af telefoni operatør
 • Kompetanceudvikling og kursusplanlægning LAN, WAN og Telefoni
 • Kompetence afklaring og virksomheds tilpasset videnoverføring vedr. IP-telefoni
 • Rådgivning vedr. telefoni strategi og -politikker
 • Kompetence afklaring og virksomheds tilpasset videnoverføring vedr LAN, WAN og Telefoni
 • Kompetence afklaring og virksomheds tilpasset videnoverføring vedr TETRA
 • Rådgivning vedr. optimering af svartider ved anvendelse af applikationer via Internettet
 • Organisatorisk kompetence løft ifm uddannelsesplanlægning
 • Udarbejdelse af kravsspecifikation vedr. Telefoni
 • Management review af aftale med stor teleoperatør
 • Rådgivning vedr. anvendelse af trådløs datakommunikation (GPRS)
 • Rådgivning vedr. design af netværksløsning til finans sektoren
 • Kompetanceudvikling af personale vedr. etablering af IP-telefoni
 • Planlægning vedr. etablering af WAN med IP-fiberteknologi
 • Rådgivning vedr. LAN- og WAN teknologianvendelse
 • Rådgivning vedr. etablering af MPLS netværk
 • Kompetanceafdækning og uddannelsesplanlægning vedr LAN, WAN og Telefoni
 • Rådgivere på bolignet projekt med udført fagtilsyn og afleveringsforretning
 • Rådgvning om valg af ip-telefoni i forhold til traditionel telefoni

 

RÅDGIVNING SIKKERHED

Leverancen omfatter overlevering af viden, uden udviklings- og implementerings ansvar.

 • Rådgivning vedr. strategi og politik
 • Sikkerhedsdokumentation og procedure
 • Konfigurering af Firewall
 • IT-sikkerhedsaudit
 • Risikoanalyse - WAN, LAN netværk
 • Sikkerhedsaudit - telefoni
 • Sikkerhedsaudit - infrastruktur