Holm & Bertram´s TELE- OG DATASKOLE

 

Beskrivelse af indhold og sammenhænge af følgende kursusmoduler:

 

LAN-modul 1: Grundlæggende LAN-teknologi

LAN-modul 2: Grundlæggende TCP/IP og routning

TLF-modul 1: Grundlæggende Telefoni og IP telefoni

WAN-modul 1: Grundlæggende transmissionsteknologier

WAN-modul 2: Videregående transmissionsteknologier

Modul beskrivelse fremgår af efterfølgende sider

Modul sammenhæng fremgår af nedenstående tabel

 

 

VIDEREUDDANNELSE

MODULRÆKKEFØLGE

Tele- og dataskolemoduler, samt eksterne fagområder

LAN 1 - - - - - - - - - - - - - - - ->

LAN-2-, TLF- og WAN moduler, WLAN,

LAN 1 ->

LAN 2 - - - - - - - ->

TLF- og WAN moduler, WLAN, Cisco certificering, avanceret routning

LAN 1 ->

LAN 2 ->

TLF 1 ->

WAN moduler, WLAN, Cisco certificering, avanceret routning, Videregående IP- tlf,

LAN 1 ->

TLF 1 - - - - - - - - ->

LAN-2- og WAN moduler, WLAN, Videregående IP- tlf,

LAN 1 ->

TLF 1 ->

LAN 2 ->

WAN moduler, WLAN, Cisco certificering, avanceret routning, Videregående IP- tlf,

TLF 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - >

LAN og WAN moduler, Videregående IP- tlf,

WAN 1 - - - - - - - - - - - - - - - - >

WAN-2-, LAN- og TLFmoduler, Tetra, Radiokæder

WAN 1->

WAN 2 - - - - - - - - >

LAN- og TLFmoduler, Tetra, Radiokæder

 

Under Deltagere på hver modulbeskrivelse fremgår hvem de enkelte moduler henvender sig til.

 

 

LAN-modul 1: Grundlæggende LAN-teknologi

DELTAGERE

Er du beslutningstager, eller beskæftiger du dig med opgaver indenfor rådgivning, administration, installation, programmering og/eller drift på lokalnetsområdet, og ønsker du kendskab til terminologier samt en solid basis viden indenfor LAN-design, -kommunikation, -infrastruktur, -fejlretning og –funktionalitet, så skal du deltage på LAN-modul 1.

KURSUSMÅL

Målet med LAN-modul 1er, at give dig:

 • En generel viden om datatransmission i LAN.
 • En basis viden om LAN-topologier, -accessmetoder, -funktionsprincipper, -netværkskonfigurationer og -kommunikationsmuligheder.
 • Grundlæggende indsigt i design af kablingssystemer og deres anvendelse.
 • Viden om metoder og principper for og hjælpeværktøjer til fejllokalisering og fejlretning i LAN.
 • Grundlæggende indsigt i Ethernet protokolstrukturen (lag 1 og 2), dennes anvendelse og sammenhæng med omverdenen.
 • Kendskab til konfigurations- og programmeringsrelationer til ethernetprotokollen

Efter kursusdeltagelse vil du:

 • Kunne føre en sikker fagteknisk dialog med specialister og brugere inden for området.
 • Kunne deltage aktivt og konstruktiv i opgaver med:
 • Infrastruktur design og installation
 • Netværkskonfiguration
 • Ethernet programmering og konfigurering
 • Fejllokalisering og fejlretning samt rapportering

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ikke at have andre forudsætninger end interesse for og kendskab til området.

VARIGHED

5 hele dage

PÅ KURSET

Kurset består af teorilektioner, opgaver, praktiske øvelser, demonstrationer samt erfaringsformidling. Opgaver og øvelser vil være relateret til situationer som de forekommer i lokalnetværkskonfigurationer.

FACILITETER

Til dette modul er tilknyttet følgende faciliteter:

 • KursusEvaluering, inklusive
 • IndlæringsProfil (Dansk version), tilkøbes
 • InstruktørDialog, inklusiv

KURSUSINDHOLD

Generelt (T)

 • Baggrund for LAN-teknologi
 • Grundlæggende forhold og terminologier
 • Standarder og afvigelser
 • LAN-systemer

Grundprincipper (T)

 • OSI-modellen
 • Topologier og design
 • Access og signalering
 • Protokoller

Kablingen (T,O,D)

 • Kabeltyper
 • Tekniske og anvendelsesmæssige karakteristika
 • Designs
 • Kablingssystemer

Netværkskomponenter (T,O)

 • Regenerator
 • Bridge
 • HUB
 • Switch
 • Router/Gateway

Ethernet (T,P)

 • Hardwaremæssige delelementer
 • Lag 1, MAC-grænsefladen
 • Lag 2, LLC-grænsefladen
 • Ethernetprotokollen
 • Lag 3 interfaces
 • Protokolanalyse
 • Ethernet fejltyper og –indikationer

LAN software (T)

 • Operativsystemer
 • Netværkssoftware
 • Applikationer og sammenhænge
 • Sikkerhedsmæssige forhold

Overvågning og management (T,D)

 • Funktionsprincipper
 • Muligheder og begrænsninger

Dokumentation (T,O)

 • Indhold, omfang og metodeanvendelse

Fejlsøgning og –lokalisering (T,O,D)

 • Strukturering af procedurer
 • Anvendelse af værktøjer
 • Fejlindikationer

Fejlretning (T,O,D)

 • Procedurer og tests
 • Afrapportering og information

Opgaver, praktiske øvelser, demonstrationer og erfaringsformidling

Alle ovenstående emner, styrkes gennem relevante opgaver, øvelser og demonstrationer, samt gennem erfaringsformidling fra know how opnået gennem mange års rådgivning på fagområdet.

   

(T) = teori, (O) = Opgaver, (P) = Praktiske øvelser, (D) = Demonstrationer

 

LAN-modul 2: Grundlæggende TCP/IP og routning

DELTAGERE

Er du beskæftiget med opgaver indenfor rådgivning, installation, konfiguration, programmering, drift, performanceoptimering, eller arbejder du med administration, fejllokalisering eller sikkerhed i lokalnetværk baseret på TCP/IP protokollerne, så skal du deltage på LAN-modul 2.

KURSUSMÅL

Målet med LAN-modul 2 er, at give dig:

 • Grundlæggende indsigt i TCP/IP protokolstrukturen og dennes sammenhæng med omverdenen.
 • Kendskab til, hvilke dele af protokolstrukturen der er væsentlige i forbindelse med konfigurering og programmering af TCP/IP lokalnetsudstyr, samt i forbindelse med fejllokalisering og fejlretning.
 • Detaljeret indsigt i TCP/IP ver. 4 og 6's anvendelses- og funktionsrelaterede forhold.

· Grundig indsigt i optimale processer ifm. fejllokaliseringsrelationer baseret på adresseplaner og udvalgte routningsprotokoller.

· Kendskab til sikkerhedsmæssige forhold og performanceoptimering i lokalnetværk der anvender TCP/IP.

Efter kursusdeltagelse vil du:

 • Have forståelse for protokolstrukturens grundlæggende funktionsprincipper, og i praksis kunne anvende private og offentlige IP ver. 4 og 6 adresser til opbygning af en IP adresseplan.

· Kunne udpege og isolere fejl, der stammer fra routningsforhold i netværk, samt redegøre for connection og dataoverførelseprocessen for udvalgte TCP/IP applikationer, og udpege forhold der har betydning for driftsperformance.

· På basis af adresseplaner, routningsprotokoller samt Internet og Firewall opsætning, kunne gøre rede for det generelle sikkerhedsniveau i et givet netværk.

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har deltaget på LAN-modul 1, eller har tilsvarende viden på området, har du tilstrækkelige forudsætninger til at deltage på dette LAN-modul.

Det forudsættes at:

· Du har personlig motivation for og lyst til at erhverve viden på de aktuelle fagområder.

· At du aktivt bidrager med relevant viden og erfaring under kursusforløbet.

VARIGHED

6 hele dage

PÅ KURSET

Kursusmodulet består af teorilektioner og erfaringsfromidling samt relevante opgaver og øvelser, der udgør over 50% af kurset. Alle øvelser er relateret til situationer, som de forekommer i netværkskonfigurationer, der anvender TCP/IP protokollerne og Windowsbaserede klienter.

Dele af kursusmaterialet vil være på engelsk.

FACILITETER

Til dette modul er tilknyttet følgende faciliteter:

 • KursusEvaluering, inklusive
 • KursusOptimering, inklusive
 • InstruktørDialog, inklusiv

KURSUSINDHOLD

Generelt (T)

 • Formålet med TCP/IP
 • Standarder

Internet Protokollen IP (T,O)

 • Formål, format og struktur
 • Fragmentering, faciliteter, services og optioner

Transmissions Control Protokol TCP (T,O,)

 • Formål, format og struktur
 • Fragmentering, faciliteter, services og optioner

User Datagram Protokol UDP (T,O)

 • Formål, format og struktur
 • Fragmentering, faciliteter, services og optioner

ADRESSER (T,O,P)

· Offentlige/private IPv4 og IPv6 adresser
· Subnet/subdomæner og tilhørende masker
· Adresseplaner og adressenotation
· Adresse oversættelse, NAT, PAT

IPv6 (T,O,P)

· Baggrund, opbygning, adressenotation
· Standarder, Neighbour Discovery
· Adresseringsmuligheder; IANA, InterNIC, TLA, NLA, SLA,
· Sammenhæng med IPv4; IPv4 over IPv6, IPv6 over IPv4

NAVNE- og ADRESSEOPLØSNING (T,O,P)

· Host-filer
· DNS og DHCP

ROUTNING (T,O,P)

· Funktionalitet og algoritmer
· Anvendelse og karakteristika
· Strategier
· RIPE, ARIN, APNIC
· Protokoller; BGP4, IGMP, CIDR, ICMP, RIP, OSPF, RPSL
· Cisco IOS

TCP/IP I WINDOWS (T,O,D,P)

· DNS, DHCP, OSPF, RIP og Ethernet

FIREWALL (T,O,D,P)

· Funktion
· Anvendelse
· Problematikker, DMZ, proxy
· Sikkerhedshuller

FEJLSITUATIONER (T,O,D,P)

· Fejltyper og fejltilstande
· Fejllokaliseringsmuligheder
· Testmuligheder
· Fejlretning og afrapportering
· Protokolanalyser

Opgaver, praktiske øvelser, demonstrationer og erfaringsformidling

Alle ovenstående emner, styrkes gennem relevante opgaver, øvelser og demonstrationer, samt gennem erfaringsformidling fra know how opnået gennem mange års rådgivning på fagområdet.

(T) = teori, (O) = Opgaver, (P) = Praktiske øvelser, (D) = Demonstrationer

 

TLF-modul 1: Grundlæggende Telefoni og IP-telefoni

DELTAGERE

Er du beskæftiget med opgaver indenfor rådgivning, administration, installation eller drift på telefoniområdet, er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af telefonirelaterede kommunikationssystemer, eller ønsker du kendskab til terminologier, begreber og funktionalitet indenfor området, så skal du deltage på TLF-modul 1.

KURSUSMÅL

Målet med TLF-modul 1er, at give dig:

 • Overblik indenfor telefoniområdet, dækkende analogt og digitalt baseret telefoni, samt IP baseret telefoni.
 • En basis viden om telefoni-topologier, terminaltyper samt tilslutningsformer og anvendelsesmuligheder.
 • Grundlæggende indsigt i tekniske begreber og standarder ifm. IP-telefoni.
 • Detaljeret viden om væsentlige fokusområder ifm. Design, migrering, implementering og drift af telefoni baseret på IP.
 • Orientering om muligheder og begrænsninger i udvalgte transmissionssystemer når der anvnedes IP-telefoni.
 • En præsentation af udvalgte leverandørers VoIP koncepter.

Efter kursusdeltagelse vil du:

 • Kunne føre en sikker fagteknisk dialog med specialister og brugere inden for området.
 • Kunne deltage aktivt og konstruktiv i opgaver med:
 • Design, installation og drift
 • Fejllokalisering og fejlretning
 • Kunne forholde dig konstruktivt kritisk til IP-telefoni-teknologien og anvendelse af IP-telefoni

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ikke at have andre forudsætninger end interesse for og kendskab til området.

VARIGHED

5 hele dage.

PÅ KURSET

Kurset består af teorilektioner, opgaver, praktiske øvelser samt erfaringsformidling. Opgaver og øvelser vil være relateret til situationer som de forekommer i telefoninetværk.

FACILITETER

Til dette modul er tilknyttet følgende faciliteter:

 • KursusEvaluering, inklusive
 • IndlæringsProfil (Dansk version), tilkøbes
 • KursusOptimering, inklusive
 • InstruktørDialog, inklusiv

KURSUSINDHOLD

Telefonnettets opbygning (T,P)

 • Telefonnettets udvikling
 • Tjenestebegreber og faciliteter
 • Fastnet og Mobilnet

ISDN (T,O)

 • Referencemoddellen
 • Kanalstruktur
 • Tilslutningsmuligheder og tjenesteintegration

Terminaludstyr (T,O,D,P)

 • Analoge
 • Digitale
 • PABC-udstyr
 • Abonnementstyper

Operatørforhold (T,O)

 • Operatører og udbud
 • Samtrafik
 • Operatørvalg

IP-telefoni generelt (T,O)

 • Hvorfor VoIP
 • Formål, baggrund og udvikling

LAN og WAN teknologier (T,O)

 • Strukturer og accessmetoder
 • Kredsløbs- og pakkekoblet teknologi
 • OSI

Voice over IP (T,O)

 • Koncepter og standarder
 • Udstyrsenheder
 • Quality of Servise (QoS)
 • Systemfunktioner og integrationsforhold

IP protokol relationer (T,O)

 • IP protokollen
 • Adressering og routning
 • IP anvendelse

Transporttjenester (T,O)

 • LAN (Ethernet)
 • WAN (Frame Relay, ATM, ISDN)

Systemer (T,O)

 • Generel anvendelse
 • Anvendelse i LAN installationer
 • Anvendelse i TLF installationer
 • Eksempler på anvendelse, migrering og systemintegration
 • Fremtiden

Fokus på problemområder (T,O)

 • Problemområder ved VoIP implementering, i rela tion til de individuelle fagområder der gennemgås

Opgaver, praktiske øvelser, demonstrationer og erfaringsformidling

Alle ovenstående emner, styrkes gennem relevante opgaver, praktiske øvelser og demonstrationer, samt gennem erfaringsformidling fra know how opnået gennem mange års rådgivning på fagområdet.

(T) = teori, (O) = Opgaver, (P) = Praktiske øvelser, (D) = Demonstrationer

 

WAN-modul 1: Grundlæggende transmissionsteknologier

DELTAGERE

Er du beskæftiget med opgaver indenfor rådgivning, administration, installation eller drift på af netværk hvori der indgår WAN-transmissionsteknologier, er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af WAN-transmissionsnet, eller ønsker du kendskab til terminologier, begreber og funktionalitet indenfor området, så skal du deltage på WAN-modul 1.

KURSUSMÅL

Målet med WAN-modul 1 er, at give dig:

 • Grundlæggende forudsætninger for at kunne håndtere udvalgte fysiske WAN-grænsesnitflader mht. opsætning, styring og fejllokalisering.
 • Grundig viden om transmissionsteknikker, protokoller, accessmetoder og interfacemuligheder
 • Detaljeret kendskab til funktionsprincipper, anvendelsesmuligheder og integrationsforhold.
 • Grundlæggende indsigt i tekniske begreber og standarder.

Efter kursusdeltagelse vil du:

 • Kunne føre en sikker fagteknisk dialog med specialister, brugere og udstyrsleverandører inden for området.
 • Kunne deltage aktivt og konstruktiv i opgaver med:
 • Design, installation og drift
 • Fejllokalisering og fejlretning
 • Kunne vurderer WAN-teknologiernes anvendelsesmuligheder.

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ikke at have andre forudsætninger end interesse for og kendskab til området.

VARIGHED

8 hele dage.

PÅ KURSET

Kurset består af teorilektioner, opgaver, praktiske øvelser samt erfaringsformidling. Opgaver og øvelser vil være relateret til situationer som de forekommer i netværk der anvender ISDN- og ATM –teknologier.

FACILITETER

Til dette modul er tilknyttet følgende faciliteter:

 • KursusEvaluering, inklusive
 • InstruktørDialog, inklusiv

KURSUSINDHOLD

Datatransmissionsbegreber (T,O)

 • Standarder, alfabeter, driftsformer
 • Netkonfigurationer og terminologier

V-grænsesnitflader (T,O,D,P)

 • V.24, V35, V36,
 • X21, X21bis, X20bis
 • Anvendelsesmuligheder

Fejlfinding (T,O,D,P)

 • Typiske fejlsituationer og testmuligheder
 • Fejlsøgningsprocedure
 • Fejllokaliseringsprincipper og fejlrapportering

ISDN (T,O,D,P)

 • Generelt
 • Hvad er ISDN
 • Terminologier og standarder
 • Referencemodellen
 • Brugertilslutninger
 • Basis tilslutning (ISDN2)
 • Primær tilslutning (ISDN30)
 • Arkitektur
 • Protokoller
 • Det fysiske lag
 • Data link laget
 • Netværks laget
 • Kanalsignaliering
 • Integration
 • Produkter
 • Anvendelsesmuligheder

ATM (T,O)

 • Generelt
 • Fysiske lag
 • SDH, PDH, UNI
 • Fejlhåndtering
 • ATM laget
 • Opbygning af celler, kobling af ATM forbindelser
 • Signalering, båndbredde
 • ATM adaptionslaget
 • AAL typer, og stgruktureret dataoverførsel
 • Overførsel af timinginformationer
 • Kodning af felter
 • Håndtering af bitfejl og celletab
 • LAN emulering
 • Initialisering, konfigurering, registrering og datatransport
 • Clasical IP og MPOA

Opgaver, praktiske øvelser, demonstrationer og erfaringsformidling

Alle ovenstående emner, styrkes gennem relevante opgaver, praktiske øvelser og demonstrationer, samt gennem erfaringsformidling fra know how opnået gennem mange års rådgivning på fagområdet.

(T) = teori, (O) = Opgaver, (P) = Praktiske øvelser, (D) = Demonstrationer

 

WAN-modul 2: Videregående transmissionsteknologier

DELTAGERE

Er du beskæftiget med opgaver indenfor rådgivning, administration, installation eller drift på af netværk hvori der indgår WAN-transmissionsteknologier, er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af WAN-transmissionsnet, eller ønsker du kendskab til terminologier, begreber og funktionalitet indenfor området, så skal du deltage på WAN-modul 2.

KURSUSMÅL

Målet med WAN-modul 2 er, at give dig:

 • Kendskab til kriterier for brug af WAN-protokoller, og for udvalgte protokoller grundlæggende indsigt i strukturer og opbygninger.
 • Grundlæggende kendskab til protokolimplementering i forbindelse med end to end dataoverførsel i WAN-transmissionsnet.
 • Overblik og kendskab til højhastighedstransmissionstjenester (bærertjenester)
 • Detaljeret kendskab til fysiske og elektriske interfaces samt anvendelsesmuligheder.
 • Detaljeret kendskab til clockmanagementsforhold samt managementsudstyr og –muligheder.

Efter kursusdeltagelse vil du:

 • Selvstændigt kunne betjene en protokolanalysator samt analysere og fejllokalisere på protokolniveau i transmissionsnet.
 • Have overordnet indsigt i anvendelsesmuligheder for højhastighedsnetværkstjenester, samt kendskab til muligheder og begrænsninger i interfaces.
 • Indsigt i clockmanagementsforhold, samt kendskab til fejlfindings- og netovervågningsmuligheder.

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har deltaget på LAN-modul 1, eller har tilsvarende viden på området, har du tilstrækkelige forudsætninger til at deltage på dette LAN-modul.

Det forudsættes at:

· Du har personlig motivation for og lyst til at erhverve viden på de aktuelle fagområder.

· At du aktivt bidrager med relevant viden og erfaring under kursusforløbet.

VARIGHED

7 hele dage.

PÅ KURSET

Kurset består af teorilektioner, opgaver, praktiske øvelser samt erfaringsformidling. Opgaver og øvelser vil være relateret til situationer som de forekommer i højhastighednetværk.

FACILITETER

Til dette modul er tilknyttet følgende faciliteter:

 • KursusEvaluering, inklusive
 • InstruktørDialog, inklusiv

 

KURSUSINDHOLD

Protokoller generelt (T,O)

 • Standarder, strukturer, styring
 • Koder, fejlkontrol, Hastigheder

Analyse og fejlfinding (T,O,D,P)

 • Generelt
 • Målemuligheder
 • Krav til måleudstyr

Asynkrone protokoller (T,O,D,P)

 • Protokoltyper og deres anvendelse
 • Alfabeter, specialtegn og transmissionsformer

Synkrone protokoller (T,O,D,P)

 • Karakter- og bitorienteret
 • Struktur, formater og opbygning
 • Kommandoer
 • Anvendelsesmuligheder

Datakommunikation i netværk (T,O,P)

 • OSI i relation til eksisterende netarkitektturer
 • Praktiske eksempler på netværkskonfigurationer

Højhastighedsbegreber (T,O,)

 • Generelt
 • Net- og bruger aspekter
 • Baggrund for højhastighedskommunikation

Det digitale hierarki (T,O,)

 • PCM og PDH
 • SDH
 • Transmissionsteknikker

Grænsesnitflader (T,O,D)

 • V.24, V.35, V.36, G703
 • V.28, V.10, V.11,
 • Clockmanagement

Tjenester og højhastighedsløsninger (T,O,D)

 • Offentlige og private tjenester
 • Kommunikations- og funktionskrav
 • Netværksopbygning og sammensætning

Managementsforhold (T,O,D)

 • Standarder
 • Krav og metodikker
 • Transmissionskvalitet og udstyr
 • Problemidentifikation

Opgaver, praktiske øvelser, demonstrationer og erfaringsformidling

Alle ovenstående emner, styrkes gennem relevante opgaver, praktiske øvelser og demonstrationer, samt gennem erfaringsformidling fra know how opnået gennem mange års rådgivning på fagområdet.

(T) = teori, (O) = Opgaver, (P) = Praktiske øvelser, (D) = Demonstrationer