| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub |

Standard kurser eller personligt tilpasset uddannelse

Populært forløb

Dit forløbBruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818
Mail:

  • Vi vurderer behov
  • Vi kortlægger muligheder
  • Vi beregner udbytte
  • Vi sammensætter et forløb
  • Vi tilpasser afholdelsestidspunkt
  • Vi optimerer uddannelsesinvesteringen

LAN FEJLSØG [L5]

DELTAGERE

Er du beskæftiget med rådgivningsopgaver eller administrative/driftsmæssige opgaver i relation til den daglige drift af lokalnet, og ønsker du kendskab til fejlsøgnings- og fejllokaliseringsprincipper i lokalnet, samt til fejlsøgnings- og fejllokaliseringsværktøjer, så skal du deltage på kurset "LAN fejlsøg".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende teknisk viden om principper for fejllokalisering i lokalnetskonfigurationer, samt fejlretningsmuligheder og begrænsninger via integrerede fejlsøgningsapplikationer, samt via eksternt fejlsøgningsudstyr. Du vil efter kurset have forståelse for de væsentligste principper ved fejllokalisering således, at du kan deltage aktivt i en fejllokalisering og føre en dialog med specialister på et sikker grundlag.

FORUDSÆTNINGER

Kurset "LAN grund" (L0) eller tilsvarende kendskab til lokalnet.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Indlæringsprofil (Dansk version), tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, relevante opgaver, samt erfaringsudveksling.

VARIGHED

1 dag (6 timer).

 

KURSUSINDHOLD

Generelt

* Fejlsøgnings- og fejllokaliseringsprincipper for lokalnet
* Værktøjer til fejlsøgning, fejllokalisering og fejlretning
- hardware
- software
* Implementeringsgrad af værktøjer

Fejlsøgning og fejllokalisering

* Strukturering af fejlsøgningsprocedurer
* Hardware/software
- enheder
- niveauer
- alarmer
- andre informationer
* Anvendelse af fejlsøgningsværktøjer
- integrerede
- eksterne
* Fejlindikationer

Fejlretning

* Procedure for fejlretning
- hardware
- software
* Testmuligheder efter fejlretning
* Procedure for afrapportering
* Procedure for information til brugere

Opgaver, diskussioner og debat

 

 

 

Vore kunder siger:

 

Jens Arenstoft
Datametrix

Jeg vurderer kvaliteten særdeles anvendelig, når jeg ser på at omsætte det jeg har lært på kurset til praksis.

 

Lars Kalsen
TDC Mobil

Kvaliteten er i top og kompetente undervisere.

 

Jannick Egelund
Lølbæk El-service

Meget kompetent, der er ikke meget der ikke kan svares på inden for området (ISDN).

 

Helle Jeppesen
Telia

H&B har leveret en ydelse der til fulde opfylder mine forventninger (og endda mere) idet jeg føler ydelsen er leveret så jeg går fra kursus, klogere end da jeg kom.

 

Lars Jakobsen
FLS

Har fået svar på hvad der ligger "bag", bl.a. vor egen MD110.

 

Anders Christiansen
Siemens

Stor faglig kompetence og erfaring. Godt og indholdsrigt kursus med stort udbytte.

 

 

| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele- og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankrer indlæringen.
Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

arkiv:hb-k20050002råd