IPX - [L13]

 

DELTAGERE

Er du beskæftiget med rådgivning, installation, konfigurering, programmering, eller drift, og har du ansvar for eller arbejder med administration og fejllokalisering i lokalnet hvor protokolstrukturen "IPX" anvendes, så skal du deltage på kurset "IPX".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende indsigt i IPX protokolstrukturen og dennes sammenhæng med omverdenen. Du får kendskab til, hvilke dele af protokolstrukturen der er væsentlige i forbindelse med konfiguration og programmering af IPX lokalnetsudstyr, samt i forbindelse med fejllokalisering på lokalnet der anvender IPX protokolstrukturen.

Efter kurset vil du:
* Have forståelse for protokolstrukturens grundlæggende funktionsprincipper.
* Have overblik over grundlæggende fejllokaliseringsmuligheder relateret til IPX protokolstrukturen.
* Kunne deltage i fejllokalisering på lokalnet der anvender IPX protokolstrukturen.
* Have kendskab til konfigurations- og programmeringsmuligheder af IPX lokalnetsudstyr.

FORUDSÆTNINGER

Kurset "LAN grund" (L0) eller tilsvarende grundlæggende viden om lokalnet.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Profil Analyse, tilkøbes

VARIGHED

2 dag (12 timer).

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner og opgaver, samt demonstrationer og øvelser. Alle øvelser er relateret til situationer, som forekommer i lokalnetværkskonfigurationer der anvender IPX protokollen.

KURSUSINDHOLD

Protokoller generelt

* Standardiserede
* De facto
* Relationer til OSI-modellen

IPX protokolstrukturen

* Lag 3 IPX
* Lag 4 SPX
* Protokolopbygning
* Header
* Adressemetodik
* Faciliteter
* Routning
* Services
* Optioner
* Fejlcheck
* Lag 2 og 5 interfaces

Fejlsituationer

* Fejlindikationer
* Fejltyper
* Protokolanalyse
* Management

Opgaver og øvelser

* Protokoller
* IPX strukturen
* Fejlindikatorer og -typer

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.