DATAOVERFØRSEL I TRANSMISSIONSNET - [T3]

 

DELTAGERE

Hvis du ønsker generelt kendskab til protokoltyper og baggrunden for anvendelse af protokoller i forbindelse med end-to-end dataoverførsel i datatransmissionsnetværk, og ønsker du grundlæggende kendskab til protokollers opbygning og anvendelsesområder, og til daglig beskæftiger dig med datatransmission og dataoverførsel i offentlige eller private netværk, så skal du deltage på kurset "Dataoverførsel i transmissionsnet".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig kendskab til kriterier for brug af protokoller, give dig grundlæggende indsigt i protokolstrukturer og opbygning. Desuden får du kendskab til implementering af protokoller i forbindelse med end-to-end dataoverførsel i transmissionsnet, samt indsigt i betjening af analysatorudstyr. Efter kurset er du i stand til selvstændigt at betjene protokolanalysatorer, samt analysere og fejllokalisere på protokolniveau i transmissionsnet.

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har deltaget i vores kursus "Datatransmission og grænsesnitflader" har du tilstrækkelige forudsætninger til at følge dette kursus om dataoverførsel i transmissionsnet. Hvis du ikke har fulgt kurset, skal du have et tilsvarende grundigt kendskab til brug af grænseflader og transmissionsudstyr samt detaljeret kendskab til konfigurering af transmissionsudstyr- og net.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

4 dage (22 timer)

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. Omkring 40% af kurset vil bestå af opgaver, øvelser og demonstrationer i: Anvendelse af protokoller, introduktion og demonstration af testudstyr, betjening af protokolanalysatorer, monitorering på protokoller, simulering af protokoller, initiering af datakommunikation i netværk samt fejllokalisering og -retning, alle relateret til realistiske netkonfigurationer.

KURSUSINDHOLD

PROTOKOLLER GENERELT

* Standarder
* Baggrund for protokoller
* Protokolstrukturer
* Styring af protokoller
* Koder
* Fejlkontrol
* Hastigheder

ANALYSE OG FEJLFINDING

* Generelt
* Målemuligheder
* Krav til måle- og testudstyr

ASYNKRON TRANSMISSION

* Generelt
* Styretegn
* Alfabeter
* Specialtegn
* Transmissionsformer
* Anvendelsesmuligheder

KARAKTERORIENTERET PROTOKOLLER, SYNKRON TRANSMISSION

* Generelt
* Styretegn
* Koder - Specialtegn
* BSC-protokollen
* DDCMP-protokollen
* Anvendelsesmuligheder

BITORIENTEREDE PROTOKOLLER, SYNKRON TRANSMISSION

* HDLC-protokollen
* SDLC-protokollen
* Protokolstruktur:
- Rammeopbygning
- Formatopbygning
- Kommandoer
* SDLC-protokollen i multipunktnet

DATAKOMMUNIKATION I NETVÆRK

* Open Systems Interconnection (OSI)
- Det fysiske lag
- Datalink laget
- Netværkslaget
- Transportlaget
- Sessionslaget
- Præsentationslaget
- Applikationslaget
* OSI i relation til eksisterende netarkitekturer
* Systems Network Architecture (SNA)
* Digital Network Architecture (DNA)
* Praktiske eksempler på netværkskonfiguratoner (med udgangspunkt i deltagernes kendskab til egne netværksinstallationer).

ISDN-PROTOKOLLER

* Generelt
* Det fysiske lag
* Datalinklaget
* Netværkslaget

OPGAVER, ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Anvendelse af protokoller
* Introduktion af testudstyr
* Demonstration af protokolanalysatorer
* Betjening af analysatorer
* Monitorering på protokoller
* Simulering af protokoller
* Initiering af datakommunikation i netværk.
* Fejllokalisering vha. protokolanalysator
* Fejlvurdering

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.