| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub |

Standard kurser eller personligt tilpasset uddannelse

Populært forløb

Dit forløbBruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818
Mail:

 • Vi vurderer behov
 • Vi kortlægger muligheder
 • Vi beregner udbytte
 • Vi sammensætter et forløb
 • Vi tilpasser afholdelsestidspunkt
 • Vi optimerer uddannelsesinvesteringen

VoIP TERMINAL INSTALLATION [P4]

DELTAGERE

Er du beskæftiget med administrative-, installations- eller driftsopgaver i forbindelse installation af IP-telefonterminaludstyr, eller ønsker du et generelt kendskab til terminologier og begreber inden for området installation af IP-telefoniterminaludstyr, skal du deltage på dette kursus.

KURSUSMÅL

På kurset får du inden for området installation af IP-telefoni terminaludstyr:

 • Basisviden.
 • Indsigt i relevante praktiske forhold og tekniske begreber.
 • Grundigt kendskab til de væsentligste forhold ved installation af IP-telefon terminaludstyr.
 • Kendskab til processer for opsætningskontrol.
 • Kendskab til simple fejllokaliseringsprocedurer ifm. installation af terminaludstyret.

Når du har gennemført kurset, kan du:

 • Føre en dialog på et sikkert fagligt grundlag med helpdisk- og driftspersonale.
 • Forholde dig konstruktivt kritisk til teknologien i installationsfasen.
 • Deltage aktivt i installation af IP-telefonterminaludstyr.

FORUDSÆTNINGER

Det forudsættes, at:

 • Du aktivt bidrager med relevant viden og erfaring under kursusforløbet.
 • Du har generelt kendskab til basis LAN- og VoIP-teknologi, svarende til Holm & Bertrams kurser P1, P5, L0 og L10

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:

 • KursusEvaluering, inklusiv
 • InstruktørDialog, inklusiv

VARIGHED

 • 1 dag ( 6 timer)

PÅ KURSET

Kurset relateres i videst muligt omfang til deltagernes egne netværk og består af teorilektioner, øvelser samt erfaringsoverføring.

 

KURSUSINDHOLD

Terminaludstyret

 • Hard phones
 • Soft phones
 • Produkttyper
 • Standarder

Fysiske installationsforhold

 • Forskel fra traditionel telefoninstallation
 • Installationsformer
 • Kabling
 • Terminering
 • Strømforsyning
 • Dokumentation

Udstyrskonfiguration

 • Standard funktionalitet
 • Talekomprimeringsforhold
 • QoS
 • Nøddrift
 • Speciel funktionalitet
 • Dokumentationsomfang
 • Registrering af nødvendige parametre
 • Funktionsafprøvning og idriftsætning

Fejllokalisering

 • Typiske fejl i installationsfasen
 • Fejllokaliseringsprocedure
 • Registrering og afhjælpning
 • Afrapportering

VIDEREUDDANNELSE

Når du har gennemført dette kursus,er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videreuddannelse inden for følgende områder:

 • Produkt uddannelse
 • Funktionsorienteret uddannelse
 • LAN-teknologier
 • Telefoni-teknologier
 • Integration og migrering af LAN- og Telefoni-teknologier

 

 

 

 

Vore kunder siger:

 

Jens Arenstoft
Datametrix

Jeg vurderer kvaliteten særdeles anvendelig, når jeg ser på at omsætte det jeg har lært på kurset til praksis.

 

Lars Kalsen
TDC Mobil

Kvaliteten er i top og kompetente undervisere.

 

Jannick Egelund
Lølbæk El-service

Meget kompetent, der er ikke meget der ikke kan svares på inden for området (ISDN).

 

Helle Jeppesen
Telia

H&B har leveret en ydelse der til fulde opfylder mine forventninger (og endda mere) idet jeg føler ydelsen er leveret så jeg går fra kursus, klogere end da jeg kom.

 

Lars Jakobsen
FLS

Har fået svar på hvad der ligger "bag", bl.a. vor egen MD110.

 

Anders Christiansen
Siemens

Stor faglig kompetence og erfaring. Godt og indholdsrigt kursus med stort udbytte.

 

 

| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele- og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankrer indlæringen.
Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

arkiv:hb-k20050002råd