NETVÆRKSBEGREBER OG KOMPONENTER [K1]

 

DELTAGERE

Er du beskæftiget med "Help Desk" opgaver, er du konsulent, beskæftiget med systemsalg, teknisk salg eller rådgivning, er du beslutningstager, eller er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af kommunikationssystemer, eller hvis du ønsker grundlæggende kendskab til terminologier og begreber indenfor områderne data- og talekommunikation samt datatransmission i offentlige og private net, skal du deltage på kurset "Netværksbegreber- og komponenter".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig en bred basisviden og et godt overblik indenfor data- og talekommunikations- samt datatransmissionsområderne. Du vil få en grundig indsigt i alle relevante forhold og tekniske begreber således, at du på et sikkert grundlag kan føre en dialog med tekniske specialister.

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset. Fagudtryk og elektrotekniske begreber vil blive gennemgået i fornødent omfang i sammenhæng med de emner, hvor fagudtrykkene er relevante.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv

VARIGHED

5 dage (28 timer)

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. Dette opnås ved opgaver, øvelser og demonstrationer i: Betjening af grænsesnitflader, opkobling af transmissionsudstyr, opbygning af netværk, oprettelse af skærmdialog og overvågning af datatrafik, alle relateret til realistiske netkonfigurationer.

KURSUSINDHOLD

BAGGRUND

* Den historiske og tekniske udvikling

BEGREBER

* Elektrotekniske begreber
* Transmissionsformer
* Signaler
* Koder / Alfabeter
* Fejlkontrol
* Transmissionshastigheder
* Synkronisering

GRÆNSESNITFLADER

* LAVHASTIGHED I TELEFONNET (V.24)
- Tilslutningsform (V.28).
- Fysisk udformning af interfacestik
- Data-, styre- og clockkredsløb
- Test systematikker
- Specielle kredsløb (test-loops o.l.)
* HØJHASTIGHED I TELEFONNET (V.35/V.36)
- Tilslutningsformer (V.28/V.11)
- Fysisk udformning af interfacestik
- Balancerede/ubalancerede kredsløb
- Data-, styre- og clockkredsløb
* OFFENTLIGE DATANET (X.21/X.25)
- Tilslutning (X.26/X.27/X.28/X.32)
- Fysisk udformning af interfacestik
- Balancerede kredsløb
- Data-, styre- og clockkredsløb
* HØJHASTIGHED I DEDIKEREDE NET (G.703)
- Hvad er PCM
- Interfacing til PCM
- Multipleksering
- Hvilke hastigheder

DATATRANSMISSION

* GENERELT
- Indledning
- Topologier
- Accessmetoder
- Communication standards
- Komponenter
* DATEL
- Telefonnettets opbygning
- Transmissionsanlæg
- Automatisk opkald/svar (V.25/V.25 bis)
* DATEX
- Nettets opbygning og egenskaber
- Synkronisering
- Transmissionshastigheder
- Dataformat
- Nettilslutning og netkomponenter
- Tilslutning af terminaludstyr
* DATAPAK
- Nettets opbygning og egenskaber
- Synkronisering
- Transmissionshastigheder
- Dataformat
- Nettilslutning og netkomponenter
- Tilslutning af terminaludstyr
* LOCAL AREA NETWORKS (LAN)
- Indledning
- Nettyper
- Nettilslutning og netkomponenter
- Tilslutning af terminaludstyr
* INTERNATIONALE NETVÆRK
- Accessmuligheder
- Faciliteter i netværk
- Tilslutning af terminaludstyr

DATAOVERFØRSEL

* Standarder
* Protokoller generelt
* Analyse og fejlfinding
* Asynkrone protokoller
* BSC, DDCMP, SDLC/HDLC, ISO/OSI-model

OPGAVER, ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Betjening af grænsesnitflader
* Opkobling af datatransmissonsudstyr
* Opbygning af netværk
* Oprettelse af terminaldialog
* Overvågning af datatrafik

 

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.