HØJHASTIGHEDS-DATATRANSMISSION - [T4]

 

DELTAGERE

Er du tekniker og ønsker et detaljeret kendskab til, begreber og principper samt muligheder og faciliteter i forbindelse med transmission af data og tale ved høje hastigheder, eller er du dagligt beskæftiget med teknisk drifts- og vedligeholdelsesansvar af netværk der anvender højhastighedsteknologi, skal du deltage på kurset "Højhastigheds-datatransmission".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig overblik og kendskab til:
* Offentlige højhastighedsnettjenester, tjenesternes relevante tekniske og takstseringsmæssige forhold, samt tjenesteudvikling.
* Fysiske og elektriske interfaces.
* Managementsmuligheder og -udstyr, samt clockmanagementsforhold.
* Forskellige typer af højhastighedsdata- og talekommunikationsudstyr samt deres karakteristiske anvendelsesmuligheder.

Efter kurset vil du:
* Kunne vurdere anvendelsesmulighederne ved de individuelle offentlige højhastighedsteletjenester.
* Have overordnet indsigt i anvendelsesmuligheder og systembegrænsninger ved tilslutning af forskellige typer højhastighedsdata- og talekommunikationsudstyr.
* I forbindelse med højhastighedsdatatransmission, have indsigt i clockmanagementsforhold samt kendskab til fejlfindings- og netovervågningsmuligheder.

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har deltaget på Holm & Bertram's kursus "Datatransmission og grænsesnitflader", har du tilstrækkelige forudsætninger til at følge dette kursus om højhastighedsdatatransmission. Hvis du ikke har fuldt kurset, skal du have et tilsvarende kendskab til terminologier på datatransmissionsområdet samt til fysiske grænsesnitflader.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

3 dage (18 timer)

PÅ KURSET

Udover teorilektioner vil kurset bestå af opgaver og erfaringsudveksling, relateret til realistiske netværkskonfigurationer baseret på højhastighedsdatatransmissionsteknologi.

KURSUSINDHOLD

HØJHASTIGHEDSBEGREBER

* Generelt
* Netaspekter
* Brugeraspekter
* Baggrund for højhastighedskommunikation

DIGITALT HIERARKI

* Det digitale telenet
* Transmissionsanlæg
* PCM
* Det pleciosynkrone transmissionshierarki
* Højhastighedsterminologier

TRANSMISSIONSTEKNIK

* Netterminering
* PCM-net
* Baseband net
* BF-net
* Transmissionsmedier
* Modulationsform og liniesignalering

SYNKRONT DIGITALT HIERARKI

* Standardisering
* Netstruktur
* Transmissionsteknik
* Multiplekseringsstruktur

GRÆNSESNITFLADER

* Interface definitioner
* Fysiske og elektriske interfaceforhold
- V.24 / V.28 / V.10
- V.35 / V.28 / V.11 / V.10
- V.36 / V.11 / V.10
- G.703

CLOCKMANAGEMENT

* PCM nettets clockforhold
* Brugerudstyrsforhold
* Clockmanagement i højhastighedsnetværk
* Clockstyring ifm. tailkredsløb

TELETJENESTER

* Højhastighed i "Telefonnettet"
* Højhastighed i "Faste net"
* Højhastighed i "Pakkekoblede datanet"
* Tjenesteudvikling og ATM

HØJHASTIGHEDSLØSNINGER

* Udstyrstyper
* Kommunikationskrav
* Funktionskrav
* Netværksopbygning/-sammensætning

MANAGEMENTSFORHOLD

* Standarder
* Krav
* Metodikker
* Udstyr
* Problem identificering
* Transmissionskvalitet

OPGAVER OG ERFARINGSUDVEKSLING

 

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.