DATATRANSMISSION OG GRÆNSESNITFLADER - [T1]

 

DELTAGERE

Hvis du ønsker detaljeret kendskab til de grundlæggende begreber indenfor områderne datatransmission i telefon- og datanet og til daglig beskæftiger dig med datatransmission og dataoverførsel i netværk, så skal du deltage på kurset "Datatransmission og grænsesnitflader".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig de grundlæggende forudsætninger for at kunne håndtere fysiske grænsesnitflader. Du skal selvstændigt kunne foretage fejllokalisering på grænsesnitflader for, at vurdere om fejl er relateret til terminaludstyret, datatransmissionsudstyret eller transmissionslinien.

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Kursus Optimering, inklusiv
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

5 dage (28 timer)

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. Omkring 40% af kurset vil bestå af opgaver, øvelser og demonstrationer i: Betjening af grænsesnitflader, betjening af testudstyr, styring af op- og nedkobling på grænsesnitflader, funktionstests på grænsesnitflader, fejllokalisering og -vurdering, konfigurering af krydskabler mht. clock- og styrerkredsløb, alle relateret til realistiske netkonfigurationer.

KURSUSINDHOLD

DATATRANSMISSIONSBEGREBER DATEL

* Baggrund for datatransmission
* Standarder
* Alfabeter
* Driftsformer
* Netkonfigurationer
* Terminologi indenfor området

V-GRÆNSEFLADER

* Generelt
* Gennemgang af V.24-grænsefladen
* Gennemgang af samtlige V.24 kredsløb
* Gennemgang af kredsløbenes anvendelsesmuligheder
* Gennemgang af V.35 og V.36 grænsesnitfladerne

V.24 INTERFACE BREAKOUTBOX

* Boxens opbygning og funktionalitet
* Anvendelsesmuligheder
* Fejlfinding med breakout box
* Styringsmuligheder med breakout box

DATATRANSMISSIONSBEGREBER DATEX

* Terminologi på området
* Baggrund for X.21-nettet
* Opbygning af det nordiske Datexnet
* Standarder
* Driftsformer
* Tjenesteudbud i Datex

X.21 GRÆNSEFLADE

* Generelt
* Gennemgang af X.21-grænsefladen
* Gennemgang af samtlige X.21 kredsløb
* Gennemgang af kredsløbenes anvendelsesmuligheder
* X.21 breakout box opbygning og funktionalitet

X.21 bis GRÆNSEFLADE

* Generelt
* Gennemgang af V.24 i relation til Datex
* Gennemgang af relevante kredsløbs anvendelsesmuligheder

X.20 bis GRÆNSEFLADE

* Generelt
* Gennemgang af V.24 i relation til Datex
* Gennemgang af relevante kredsløbs anvendelsesmuligheder

ISDN GRÆNSEFLADER

* Generelt
* Referencemodellen
* Brugerafslutninger

FEJLFINDING

* Typiske fejlsituationer
* Testmuligheder
* Fejlsøgningsprocedure
* Fejllokaliseringsprincipper
* Fejlrapportering

OPGAVER, ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Betjening af grænsesnitflader
* Betjening af testudstyr
* Styring af op- og nedkobling på grænsesnitflader
* Funktionstests på grænsesnitflader
* Fejllokalisering på grænsesnitflader
* Fejlvurdering
* Konfigurering af krydskabler mht. clock- og styrerkredsløb

 

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.