NETVÆRKSANALYSE OG -DESIGN [K2]

 

DELTAGERE

Er du konsulent, beskæftiget med teknisk salg eller rådgivning indenfor datakommunikationsområdet, er du beslutningstager, eller er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af datakommunikationssystemer, skal du deltage på kurset "Netværksanalyse og -design".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at tilføre dig viden og systemteknisk indsigt samt præsentere en arbejdsmodel, der sætter dig istand til at analysere datakommunikationsbehov, vurdere analyseresultaterne samt udarbejde projektforslag til totale netværksløsninger.

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har deltaget i vores kursus "Netværksbegreber og komponenter", har du tilstrækkelige forudsætninger for at følge dette kursus om netværksanalyse og design. Hvis du ikke har fulgt kurset, skal du have tilsvarende grundigt kendskab til teknik, fagudtryk og elektrotekniske begreber anvendt i forbindelse med datakommunikation i bred betydning.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv

VARIGHED

5 dage (28 timer)

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. Udover teorilektioner vil der være en gennemgående case med opgaver og øvelser i: Analyse på brugerniveau, systemniveau, netniveau og udstyrsniveau, samt udpegning af problemområder, vil alle være relateret til realistiske kommunikationsnetværk, der afsluttes med udarbejdelse af et projektforslag til en total kommunikationsløsning.

KURSUSINDHOLD

FORANALYSE

* Formål:
Foretage en overordnet analyse for at vurdere muligheder og effekter ved netærksændring/-opbygning, baseret på behoverkendelse og gennemgang af idegrundlag og forudsætninger. Udarbejde beslutningsgrundlag for igangsætning af detaljeret netværksanalyse

NETVÆRKSANALYSE

* Formål:
Foretage detaljeret analyse for udarbejdelse af beslutningsgrundlag på nedenstående niveauer.
* Indhold:
- Brugerniveau
- Systemniveau
- Netværksniveau
- Udstyrsniveau
- Grænsefladeniveau
- Tilslutningsniveau

BRUGERNIVEAU

* Beskriver bruger og applikationer på funktionsniveau.
- Transaktionstyper/-mængder/-frekvens/-mønstre
- Formater
- Kvalitet
- Samtidig belastning
- Opkobling
- Gennemstilling
- Sikkerhed
- Funktioner

SYSTEMNIVEAU

* Beskriver datamat, terminaler, m.v. med hensyn til størrelse, ydelse, styresystem, protokoller etc.
- Datamaskiner
- Terminaler
- Operativsystemer
- flerbrugere
- enkeltbrugere
- Brugerprogrammer
- Kommunikation

NETVÆRKSNIVEAU

* Beskriver forskellige netværkstyper og deres faciliteter.
- Offentlige net
- Private net
- Karakteristika
- Topologier

UDSTYRSNIVEAU

* Beskriver transmissonsudstyr og deres anvendelsesmuligheder i relation til forskellige netværkstyper.
- Sammenhænge mellem nettyper og udstyr
- Sammenhænge mellem transmissionsmedier og udstyr
- Sammenhænge mellem topologier og udstyr

GRÆNSEFLADENIVEAU

* Beskriver forskellige grænsesnitflader, deres faciliteter og funktioner.
- Lave hastigheder
- Høje hastigheder

TILSLUTNINGSNIVEAU

* Beskriver tilslutningsmuligheder mellem datamat/terminal og kommunikationsudstyr.
- Switching udstyr
- Multiplekser- og sharingudstyr
- Konverteringsudstyr

OPGAVER OG ØVELSER

* Gennemgående case med analyse på:
- brugerniveau
- systemniveau
- netniveau
- udstyrsniveau
* Udpegning af problemområder
* Udarbejdelse af et projektforslag.

 

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.