TOKEN RING - [L9]


DELTAGERE

Er du beskæftiget med rådgivning, installation, konfigurering, programmering, eller drift, og har du ansvar for eller arbejder med administration og fejllokalisering i lokalnet, der anvender accessmetodikken Token Ring (ISO 8802.5), så skal du deltage på kurset "Token Ring".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende indsigt i Token Ring protokolstrukturen (lag 1 og 2) og dennes sammenhæng med omverdenen. Du får kendskab til, hvilke dele af protokolstrukturen der er væsentlige i forbindelse med konfiguration og programmering af Token Ring adaptorkort, samt i forbindelse med fejllokalisering og fejlretning på Token Ring lokalnetværk.

Efter kurset vi du:
* Have forståelse for protokolstrukturens grundlæggende funktionsprincipper.
* Have overblik over grundlæggende fejllokaliseringsmuligheder relateret til Token Ring protokolstrukturen.
* Kunne deltage aktivt i fejllokalisering på lokalnet der anvender accessmetodikken Token Ring.
* Have kendskab til konfigurations- og programmeringsmuligheder af Token Ring adaptorkort.

FORUDSÆTNINGER

Kurset "LAN grund" (L0) eller tilsvarende grundlæggende viden om lokalnet.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Indlæringsprofil (Dansk version), tilkøbes
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

2 dag (12 timer).

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner og opgaver, samt demonstrationer og øvelser. Alle øvelser er relateret til situationer, som forekommer i lokalnetværkskonfigurationer baseret på Token Ring accessmetodik.

KURSUSINDHOLD

Lag 1/2 protokoller generelt

* Standardiserede
* De facto
* Relationer til OSI-modellen

Token Ring elementer

* Adaptorkort
* MAU'er/CAU'er
* HUB's
* Ind-/udkobling af ring
* Next Active Upstream Neighbour (NAUN)
* Token/Frame
* Token monitor
* Automatisk fejlovervågning

Token Ring protokolstrukturen

* Lag 2, MAC-grænsefladen
* Lag 2, LLC-grænsefladen
* Token Ring protokollen
* Adressemetodik
- Indkodet adresse
- Programmerbar adresse
- Funktionsadresse
* Early Token Release
* Lag 3 interfaces
- Netbios
- IP (TCP/IP)
- IPX - Andre

Fejllokalisering generelt

* Fejlindikationer
* Fejltyper
* Protokolanalyse
* Management

Opgaver og øvelser

* Token Ring strukturen
* Token Ring protokollen
* Fejlindikationer og -typer

 

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

 
arkiv:hb-k20050003