BETJENING "HP-ADVISOR" [L8]


DELTAGERE

Er du beskæftiget med rådgivningsopgaver, administrative, driftsmæssige eller fejllokaliseringsopgaver i relation til den daglige drift af lokalnet, og ønsker du kendskab til opbygning, betjening og anvendelsesmuligheder af LAN-analysatoren "HP-Advisor", så skal du deltage på kurset "Betjening "HP-Advisor".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende indsigt i "HP-Advisors" hardware- og softwaremæssige arkitektur, brugerinterface, monitorerings- og analysemuligheder samt afrapporteringsformer i forbindelse med datafangst i lokalnetskonfigurationer. Du vil efter kurset have overblik over de grundlæggende muligheder for datafangst "HP-Advisor" håndterer, og du vil være i stand til, ved betjening af "HP-Advisor", at deltage aktivt i en fejllokalisering på lokalnetwærk.

FORUDSÆTNINGER

Kurset "LAN grund" (L0) eller tilsvarende kendskab til lokalnet.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv

VARIGHED

1 dag (6 timer).

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, samt øvelser i betjening af "HP-Advisor".
Ø velserne udføres på deltagerens medbragte "HP-Advisor".

KURSUSINDHOLD

Fejllokalisering generelt

* Fejlindikationer
* Strukturering af fejllokaliseringsprocedure
* Anvendelse af fejllokaliseringsværktøjer
- integrerede
- eksterne

"HP-ADVISOR" generelt

* HP-Advisor opbygning
* Interfaces
* Hovedmenu med tilhørende indikatorer
* Setup funktioner
* Event log
* Utility funktioner
* Uddata
* Filfunktioner
* Filterfunktioner

Performance analyse

* Dasboard display
* Trends display
* Vital signs
* Top Talkers
* Top Errors Sources
* Node Statistics
* Network Stack Decode

Protokol dekodning

* Apple Talk
* Banyan
* ISO
* TCP-IP
* Novell
* 3COM
* LCC
* PC LAN
* SNA
* DECNET
* XNS

Trafik generator

* user-selectable settings

Inteligente test

* Media test
* Response time measurements
* T-R topology test
* Novell network test
* Node Discovery

Expert system

* Commentator Token-Ring, LAN Manager, ICMP, Novell
* Automatic Baseline
* Fault Finder

Opgaver og demonstrationer af menuer

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.