ISDN TEKNIK - [T8]

 

DELTAGERE

Hvis du ønsker en indføring i begreber, struktur og standarder omkring ISDN-konceptet, samt ønsker detaljeret teknisk kendskab til transmissionsudstyr, protokolstrukturer samt tilslutnings- og kommunikationsmuligheder, eller hvis du til daglig arbejder med drift, overvågning eller servicering af data- eller talekommunikation, som anvender ISDN, skal du deltage på kurset "ISDN teknik".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig kendskab til terminologier i forbindelse med ISDN samt, at give dig grundig viden om transmissionsteknikker, protokoller, accessmetoder og interfacemuligheder, funktionsprincipper, anvendelsesmuligheder samt orientere om, i hvilken grad eksisterende og nye teletjenester integreres i ISDN. Efter kurset er du istand til at vurdere ISDN som kommunikationsnet, du kan tilslutte udstyr til ISDN og håndtere parameteropsætning, du vil kunne genkende ISDN-protokoller, samt foretage simpel fejllokalisering, med henblik på at vurdere om en fejl er relateret til terminaludstyr, transmissionsudstyr eller transmissionsnet.

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har deltaget på vores kursus "Datatransmission og grænsesnitflader", har du tilstrækkelige forudsætninger til at deltage på dette kursus om "ISDN teknik". Hvis du ikke har deltaget på kurset, skal du have tilsvarende kendskab til terminologier på datatransmissionsområdet samt til brugen af grænsesnitflader.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

3 dage (18 timer).

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får en grundig indføring i de emner der bliver behandlet. Derfor består kurset af teorilektioner, samt opgaver, øvelser og demonstrationer i: Tjenestebegreber, arkitekttur, protokol og signaleringsforhold, netintegration, alle relateret til realistiske netværkskonfigurationer.

KURSUSINDHOLD

INDLEDNING

* Telenettets opbygning
* Enheder i telenettet
* Digitalisering af telenettet
* CCITT's PCM-hierarki
* Den digitale abonnentledning

ISDN

* Hvad er ISDN
* Terminologier og forkortelser
* Standardisering
* ISDN referencemodellen

BRUGERTILSLUTNING

* Tjenestebegreber
* Telekommunikationstjeneste
* Bærertjeneste
* Teletjeneste
* Accessmetodik
* Basistilslutningen (BRA)
* Primærtilslutningen (PRA)

ARKITEKTTUR

* Kanalstrukturer
* ISDN interfaces

PROTOKOLLER

* Relationer til ISO's referencemodel (OSI)
* Det fysiske lag (I.430, I.431)
* Data link laget (I.440, I.441)
* Netværkslaget (I.450, I.451)

KANALSIGNALERING

* Signaleringsnetværk
* Opbygningen af signalsystem nr. 7
* Hvordan implementeres signalsystem nr. 7

INTEGRATION

* Kredsløbskobling/pakkekobling
* Telefoni
* Datel
* Datex
* Datapak
* Øvrige tjenester/net

PRODUKTER

* Tilslutningsmuligheder på basistilslutningen
* Tilslutningsmuligheder på primærtilslutningen
* Testmuligheder og -udstyr

PRAKTISK ANVENDELSE

* Muligheder for teleselskaberne
* Muligheder for kunderne
* Muligheder for udstyrsleverandører
* Anvendelseseksempler

INTERNATIONALT PERSPEKTIV

* Status,
- dansk
- europæisk
* Bredbånds-ISDN,
- principper
- arkitektur
- kanalstruktur og hastigheder
- anvendelseseksempler

OPGAVER, ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Tjenestebegreber
* Arkitektur
* Protokol og signaleringsforhold
* Netintegration

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.