DATATRANSMISSIONSUDSTYR OG DERES ANVENDELSE - [T2]

 

DELTAGERE

Hvis du ønsker et grundigt kendskab til brug af transmissionsudstyr i forbindelse med datatransmission og dataoverførsel i forskellige netværkskonfigurationer, så skal du deltage på kurset "Datatransmissionsudstyr og deres anvendelse".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig kendskab til terminologier på området, samt give dig grundig indsigt i transmissionsudstyrs anvendelsesmuligheder i relation til telefon- og datanet. Du skal kunne forstå fejllokaliseringsprincipperne således, at du selvstændigt kan lokalisere fejl i netværk vha. transmissionsudstyrenes testfunktioner, samt herudfra kunne vurdere den videre fejlretningsprocedure.

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har deltaget i vores kursus "Datatransmission og grænsesnitflader", har du tilstrækkelige forudsætninger til at følge dette kursus om datatransmissionsudstyr og deres anvendelse. Hvis du ikke har fulgt kurset, skal du have et tilsvarende grundigt kendskab til brug af grænseflader (V.24, V.25, V.35, V.36, X.21).

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

5 dage (28 timer)

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. Omkring 40% af kurset vil bestå af opgaver, øvelser og demonstrationer i: Konfigurering af datatransmissionsudstyr, betjening af datatransmissionsudstyr, betjening af testudstyr, op- og nedkobling af datatransmissionsudstyr, funktionstests af datatransmissionsudstyr i net, fejllokalisering og -vurdering, samt installation, konfigurering og idriftsætning af netværk, alle relateret til realistiske netkonfigurationer.

KURSUSINDHOLD

4-TRÅDS FULD DUPLEX TRANSMISSION

* V.23, 1200 bps faste kredsløb
* V.26, 2400 bps faste kredsløb
* V.27, 4800 bps faste kredsløb
* V.27bis, 4800/2400 bps faste kredsløb
* V.29, 9600 bps faste kredsløb
* V.33, 14400 bps faste kredsløb
* Anvendelseseksempler

2-TRÅDS FULD DUPLEX TRANSMISSION

* V.21, 300 bps off. telefonnet
* V.22, 1200 bps off. telefonnet
* V.22bis, 2400 bps off. telefonnet
* V.32, 9600 bps off. telefonnet
* Anvendelseseksempler

2-TRÅDS HALV DUPLEX TRANSMISSION

* V.23, 1200/300 bps off. telefonnet
* V.26bis, 2400/1200 bps off. telefonnet
* V.27ter, 4800/2400 bps off. telefonnet
* Anvendelseseksempler

TRANSMISSION I DATEXNETTET

* Net og udstyr generelt
* Tilslutningsenheder
- DCE-X udstyrstyper
- DCE-V udstyrstyper
- CMX udstyr
- Opbygning
- Funktionalitet
- Liniesignalering
- Testloops
* Anvendelseseksempler

FEJLFINDING

* Typiske fejlsituationer
* Testmuligheder
* Fejlsøgningsprocedure
* Fejllokaliseringsprincipper
* Fejlrapportering

TRANSMISSIONSUDSTYR DER IKKE ER CCITT-RELATERET

* Udstyrstyper
* Transmissionshastigheder
* Funktionalitet/begrænsninger
* Anvendelseseksempler

OPGAVER, ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Konfigurering af datatransmissionsudstyr
* Betjening af datatransmissionsudstyr
* Betjening af testudstyr
* Op- og nedkobling af datatransmissionsudstyr
* Funktionstests af datatransmissionsudstyr i net
* Installation, konfigurering og idræftsætning af netværk
* Fejllokalisering
* Fejlvurdering

 

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.