| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub |

Standard kurser eller personligt tilpasset uddannelse

Populært forløb

Dit forløbBruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818
Mail:

  • Vi vurderer behov
  • Vi kortlægger muligheder
  • Vi beregner udbytte
  • Vi sammensætter et forløb
  • Vi tilpasser afholdelsestidspunkt
  • Vi optimerer uddannelsesinvesteringen

ETHERNET - [L10]

DELTAGERE

Er du beskæftiget med rådgivning, installation, konfigurering, programmering, eller drift, og har du ansvar for eller arbejder med administration og fejllokalisering i lokalnet der anvender accessmetodikken Ethernet (ISO 8802.3), så skal du deltage på kurset "Ethernet".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende indsigt i Ethernet protokolstrukturen (lag 1 og 2), og dennes sammenhæng med omverdenen. Du får kendskab til, hvilke dele af protokolstrukturen der er væsentlige i forbindelse med konfiguration og programmering af Ethernet adaptorkort, samt i forbindelse med fejllokalisering og fejlretning på lokalnetværk baseret på Ethernetkonceptet.

Efter kurset vil du:
* Have forståelse for protokolstrukturens grundlæggende funktionsprincipper.
* Have overblik over grundlæggende fejllokaliseringsmuligheder relateret til Ethernet protokolstrukturen.
* Kunne deltage aktivt i fejllokalisering på lokalnet der anvender accessmetodikken Ethernet.
* Have kendskab til konfigurations- og programmeringsmuligheder af Ethernet adaptorkort.

FORUDSÆTNINGER

Kurset "LAN grund" (L0) eller tilsvarende grundlæggende viden om lokalnet.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Indlæringsprofil (Dansk version), tilkøbes
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner og opgaver, samt demonstrationer og øvelser. Alle øvelser er relateret til situationer som forekommer i lokalnetværkskonfigurationer baseret på Ethernet-accessmetodik.

VARIGHED

2 dag (12 timer).

 

KURSUSINDHOLD

Ethernet generelt

* Standardiserede
* De facto
* Relationer til OSI-modellen

· Ethernet karakteristika
· Andre LAN koncepter
· Eksempler


Ethernet elementer

* Hardwaremæssige delelementer
- Adaptorkort
- Kabelsegmenter
- MAU'er/transcivere
- AUI-kabler

* Signalering

* Repeatere
* HUB's

* Bro / Bridge
* Switche

* Router

Ethernet protokolstrukturen

* Lag 1, MAC-grænsefladen
* Lag 2, LLC-grænsefladen
* Ethernet protokollen
* Adressemetodik
* Lag 3 interfaces
- Netbios
- IP (TCP/IP)
- IPX
- Andre

* VLAN
* QoS
* Spanningtree
* Lag 3 interfaces
* Typiske fejl


Fejllokalisering generelt

* Fejlindikationer
* Fejltyper
* Protokolanalyse
* Management

Opgaver og øvelser

* Ethernet strukturen
* Ethernet protokollen
* Fejlindikationer og -typer

 

 

 

Vore kunder siger:

 

Jens Arenstoft
Datametrix

Jeg vurderer kvaliteten særdeles anvendelig, når jeg ser på at omsætte det jeg har lært på kurset til praksis.

 

Lars Kalsen
TDC Mobil

Kvaliteten er i top og kompetente undervisere.

 

Jannick Egelund
Lølbæk El-service

Meget kompetent, der er ikke meget der ikke kan svares på inden for området (ISDN).

 

Helle Jeppesen
Telia

H&B har leveret en ydelse der til fulde opfylder mine forventninger (og endda mere) idet jeg føler ydelsen er leveret så jeg går fra kursus, klogere end da jeg kom.

 

Lars Jakobsen
FLS

Har fået svar på hvad der ligger "bag", bl.a. vor egen MD110.

 

Anders Christiansen
Siemens

Stor faglig kompetence og erfaring. Godt og indholdsrigt kursus med stort udbytte.

 

 

| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele- og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankrer indlæringen.
Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

arkiv:hb-k20050002råd