WAN GRUND - [W0]

 

DELTAGERE

Er du konsulent, beskæftiget med systemsalg, teknisk salg eller rådgivning, er du beslutningstager, eller er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af kommunikationssystemer, eller hvis du ønsker kendskab til terminologier og begreber indenfor områderne data- og talekommunikation samt datatransmission i offentlige og private net, skal du deltage på kurset "Introduktion til Netværk".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig en basisviden og et overblik indenfor data- og talekommunikations- samt datatransmissionsområderne. Du vil få en indsigt i relevante forhold og tekniske begreber således, at du kan føre en dialog med tekniske specialister.

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset. Fagudtryk og elektrotekniske begreber vil blive gennemgået i fornødent omfang i sammenhæng med de emner, hvor fagudtrykkene er relevante.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

1 dage (6 timer)

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, opgaver samt erfaringsformidling.

KURSUSINDHOLD

NETVÆRKSSYSTEMER

* Netværkskoncepter
* Opkobling af datatransmissonsudstyr
* Opbygning af netværk

BAGGRUND

* Den historiske og tekniske udvikling

BEGREBER

* Elektrotekniske begreber
* Transmissionsformer
* Signaler
* Koder / Alfabeter
* Fejlkontrol
* Transmissionshastigheder
* Synkronisering

TJENESTER

* Telefonnet
- Alm. telefoni
- ISDN
* Faste linier
- Datel fast
- Datelhøjhastighed
* Kredsløbskoblede net
- Datex
* Pakkekoblede net
- Datapak
- Frame Relay
- ATM
* Telex net
* Mobil net
- NMT
- GSM

GRÆNSESNITFLADER

* V-grænsesnit (V.24, V.35, V36)
* X-grænsesnit (X.21)
* G-grænsesnit (G.703)

KOMPONENTER

* Standarder
* Modemer
* DCE'er
* Multipleksere
- 64 Kbit/sekund
- 2 Mbit/sekund

PROTOKOLLER

* Standarder
* Protokoller generelt
* Asynkrone protokoller
* BSC, DDCMP, SDLC, ISDN
* ISO/OSI-model

OPGAVER

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.