INTRODUKTION TIL NETVÆRK - [HB111]

DELTAGERE

Er du konsulent, beskæftiget med systemsalg, teknisk salg eller rådgivning, er du beslutningstager, eller er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af kommunikationssystemer, eller ønsker du et alment kendskab til terminologier og begreber indenfor områderne tele- og datakommunikation samt datatransmission i offentlige net (WANs) og private net (LANs), skal du deltage på kurset "Introduktion til Netværk".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig en basisviden og et overblik indenfor tele- og datakommunikations- samt datatransmissionsområderne. Du vil få kendskab til relevante forhold og tekniske begreber således, at du kan føre en faglig dialog på et sikkert grundlag.

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset. Fagudtryk og elektrotekniske begreber vil blive gennemgået i fornødent omfang i sammenhæng med de emner, hvor fagudtrykkene er relevante.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Indlæringsprofil (Dansk version), tilkøbes
* Kursus Optimering, inklusiv

VARIGHED

3 dage (18 timer)

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, relevante opgaver samt erfaringsformidling.

KURSUSINDHOLD

WAN

Netværkssystemer

* Udvikling på kommunikationsområdet
* Anvendelsesmæssige baggrunde
* Totale netværkssammenhænge
* Forudsætninger for stabil drift
* Intergration i fremtiden

Baggrund

* Den tekniske udvikling
* Tjenestebegreber
* PCM hierarkiet
* IDN og ISDN

Begreber

* Transmissionsformer og signaler
* Koder, alfabeter og fejlkontrol
* Transmissionshastigheder
* Synkroniserin

Komponenter

* Standarder
* Modemer
* TA-enheder
* Multipleksere
* X.21 DCE'er

Protokoller

* Standarder
* Protokoller generelt
* Synkrone og asynkrone protokoller
* Eksempel på protokolanvendelse

WAN-kommunikation

* PSTN
* ISDN
* Faste linier
* Kredsløbskoblede datanet
* Pakkekoblede datanet
* ATM
* Mobil net
* Trådløse net

Design

* Grundlag og modeller
* Væsentligste design forhold
* WAN design eksemplificeret

LAN

Generelt

* Baggrund for lokalnet
* EDB-konfigurationer
* Topologier
* Accessmetoder

Grundprincipper for lokalnet

* Kablingsmetodikker og struktureret kab-ling
* Signaleringsformer/-teknikker
* Kanalopdeling
* Kablingssystemer
* Standardisering

Komponenter

* Bridges
* Routers
* Switche
* Gateways
* Protokolkonvertering

LAN-kommunikation

* Standarder
* Token Ring
* Ethernet
* FDDI
* ATM
* Trådløst

Protokoller

* Standarder
* Lag 2 protokoller, MAC, LLC
* Lag 3 protokoller, TCP/IP, NetBIOS, IPX

Design

* Grundlag og modeller
* Væsentligste design forhold
* LAN design eksemplificeret

Overvågning/Management

* Networkmanagement og udvikling
* Management protokoller, muligheder og begrænsninger
* Fejlsøgning og fejlretning
* Kvalitetskrav

OPGAVER OG ERFARINGSUDVEKSLING

 

 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.