LAN KONCEPTER - [HB121]

DELTAGERE

Er du beskæftiget med systemsalg, teknisk salg eller rådgivning, er du beskæftiget med installation eller drift af lokalnetværk, er du beslutningstager eller er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af lokalnet eller ønsker du grundlæggende kendskab til de mest anvendte LAN koncepter og deres karakteristika, skal du deltage på kurset "LAN Koncepter".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig et grundlæggende kendskab til de mest anvendte LAN koncepter og deres karakteristika. Du får kendskab til fysiske access muligheder samt de forskellige tilslutningsformer der tilbydes via koncepterne. Du får kendskab til relevante forhold og tekniske begreber således, at du kan føre en faglig dialog med brugere af lokalnet samt med tekniske specialister på et sikkert grundlag.

FORUDSÆTNINGER

Du skal have deltaget på kurset "HB111 Introduktion til netværk", eller have et videnniveau svarende til det faglig indhold på dette kursus.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Indlæringsprofil (Dansk version), tilkøbes

VARIGHED

3 dage (18 timer)

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, relevante opgaver og øvelser, relateret til realistiske situationer i lokalnet samt erfaringsudveksling.

KURSUSINDHOLD

LAN KONCEPTER GENERELT

* Ethernet konceptet
* Ethernet karakteristika
* Token Ring Konceptet
* Token Ring karakteristika
* Andre LAN koncepter
* Eksempler på LAN koncepter

KABLING

* Begreber og principper
* Standarder
* Systemer
* Typiske fejl

ETHERNET KONCEPTER

* Historie og formål
* Grundopbygning
* Funktionsprincipper
* Standarder
* Hardware elementer
* Transmissionshastigheder
* Ethernet relaterede LAN's

Det fysiske lag

* Begreber
* Signalering
* Elektriske og mekaniske forhold
* Forskelle ved forskellige koncepter
* Typiske fejl

MAC laget

* Access struktur
* Ramme format
* Medie access kontrol
* Typiske fejl

LLC laget

* Generelle forhold
* Ramme struktur
* Lag 3 interface
* Typiske fejl

TOKEN RING

* Historie og formål
* Grundopbygning
* Funktionsprincipper
* Standarder
* Hardware elementer
* Transmissionshastigheder
* Token Ring relaterede LAN's

Det fysiske lag

* Begreber
* Signalering
* Elektriske og mekaniske forhold
* Typiske fejl

MAC laget

* Access struktur
* Token og ramme format
* Funktions kontrol
* Prioritering
* Typiske fejl

LLC laget

* Generelle forhold
* Ramme struktur
* Ramme kontrol
* Lag 3 interface
* Typiske fejl

OPGAVER, ØVELSER OG ERFARINGSUDVEKSLING

 

 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.