LAN FUNKTIONALITET - [HB131]

 

DELTAGERE

Er du beskæftiget med systemsalg, teknisk salg eller rådgivning, er du beskæftiget med installation eller drift af lokalnetværk, er du beslutningstager eller er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af lokalnet eller ønsker du grundlæggende kendskab til funktionaliteten i de mest anvendte LAN koncepter, skal du deltage på kurset "LAN Funktionalitet".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig et grundlæggende kendskab til funktionalitet i LAN-miljøer. Du får kendskab til interconnection muligheder LAN-LAN, LAN-WAN og LAN-WAN-LAN. Du får kendskab til logiske access muligheder, komponenter og anvendelsesformer i denne sammenhæng. Du får kendskab til relevante forhold og tekniske begreber således, at du kan føre en faglig dialog med brugere af lokalnet samt med tekniske specialister på et sikkert grundlag.

FORUDSÆTNINGER

Du skal have deltaget på kurset "HB121 LAN Koncepter", eller have et videnniveau svarende til det faglig indhold på dette kursus.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Indlæringsprofil (Dansk version), tilkøbes

VARIGHED

3 dage (18 timer)

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, relevante opgaver og øvelser, relateret til realistiske situationer i lokalnet samt erfaringsudveksling.

KURSUSINDHOLD

Ethernet elementer

* Hardwaremæssige delelementer
- Adaptorkort
- Kabelsegmenter
- MAU'er/transcivere
- AUI-kabler
- HUB's

Ethernet protokolstrukturen

* Lag 1, MAC-grænsefladen
* Lag 2, LLC-grænsefladen
* Ethernet protokollen
* Adressemetodik
* Lag 3 interfaces
- Netbios
- IP (TCP/IP)
- IPX
- Andre

Fejllokalisering generelt

* Metoder
* Værktøjer
* Protokolanalyse
* Management

Opgaver og øvelser

* Ethernet strukturen
* Ethernet protokollen
* Fejlindikationer og -typer

Token Ring elementer

* Adaptorkort
* MAU'er/CAU'er
* Ind-/udkobling af ring
* Next Active Upstream Neighbour (NAUN)
* Token/Frame
* Token monitor
* Automatisk fejlovervågning

Token Ring protokolstrukturen

* Lag 2, MAC-grænsefladen
* Lag 2, LLC-grænsefladen
* Token Ring protokollen
* Adressemetodik
- Indkodet adresse
- Programmerbar adresse
- Funktionsadresse
* Early Token Release
* Lag 3 interfaces
- Netbios
- IP (TCP/IP)
- IPX
- Andre

Fejllokalisering generelt

* Metoder
* Værktøjer
* Protokolanalyse
* Management

Opgaver og øvelser

* Token Ring strukturen
* Token Ring protokollen
* Fejlindikationer og -typer

OPGAVER OG ERFARINGSUDVEKSLING

 

 

 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.