Afholdelsestatus = Inaktiv

LAN MANAGEMENT [L4]

 

DELTAGERE

Kurset henvender sig til personer der skal være ansvarlig for drift af lokalnet, eller som i det daglige arbejde anvender overvågnings-/managementssystemer.

KURSUSMÅL

At give deltagerne grundlæggende teknisk viden om overvågningsprincipper i lokalnetskonfigurationer, samt managementssystemers muligheder og begrænsninger.

Efter kurset vil du:
* Have forståelse for fordele og ulemper ved anvendelse af LAN management.
* Have kendskab til de mest almindelige og anvendte standarder på området.
* Have kendskab til de funktionselementer som indgår i et LAN management system.
* Have overblik over systemsammenhænge mellem LAN management enheder.
* Have overblik over de funktionsmuligheder som LAN management kan medføre.
* Have kendskab til konfigurations- og programmeringsmuligheder af LAN management udstyr.

FORUDSÆTNINGER

Kurset "LAN grund" (L0) eller tilsvarende kendskab til lokalnet.

VARIGHED

1 dag.

KURSUSINDHOLD

Generelt

* Historisk udvikling
* LAN-elementer
* Formål med management
* Forskel på management og overvågning
* Princip i management
* Princip i overvågning
* Standarder
* Værktøjer

Overvågning

* enheder
* niveauer
* parametre
* informationer

Management

* enheder
* niveauer
* alarmer
* statistikmuligheder
* præsentationsmuligheder

Systemopbygning

* systemelementer
* protokoller
* konfigurering

Systemer

* software
* hardware

Fejldiagnostik

* alarmindikationer
* testmuligheder
* fejlanalysemuligheder
* ekspertsystemer

 

 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.