Afholdelsestatus = Inaktiv

BETJENING "SNIFFER" [L7]

 

DELTAGERE

Er du beskæftiget med rådgivningsopgaver, administrative, driftsmæssige eller fejllokaliseringsopgaver i relation til den daglige drift af lokalnet, og ønsker du kendskab til opbygning, betjening og anvendelsesmuligheder af LAN-analysatoren "Sniffer", så skal du deltage på kurset "Betjening "Sniffer".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende indsigt i "Sniffers" hardware- og softwaremæssige arkitektur, brugerinterface, monitorerings- og analysemuligheder samt afrapporteringsformer i forbindelse med datafangst i lokalnetskonfigurationer. Du vil efter kurset have overblik over de grundlæggende muligheder for datafangst "Sniffer" håndterer, og du vil være i stand til, ved betjening af "Sniffer" Analyzer, at deltage aktivt i fejllokalisering på lokalnetværk.

FORUDSÆTNINGER

Kurset "LAN grund" (L0) eller tilsvarende kendskab til lokalnet.

VARIGHED

1 dag (6 timer).

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, samt øvelser i betjening af "Sniffer".

Øvelserne udføres på deltagerens medbragte "Sniffer" anlyzer.

KURSUSINDHOLD

Fejllokalisering generelt

* Fejlindikationer
* Strukturering af fejllokaliseringsprocedure
* Anvendelse af fejllokaliseringsværktøjer
- integrerede
- eksterne

"SNIFFER" generelt

* Arkitektur og brugerinterface
- HW-enheder
- SW-enheder
* Dokumentationen
* Opstart af Sniffer

"SNIFFER" monitorering

* Anvendelse af monitor
- Monitor datafiler
- Monitor menustruktur
- Menu optioner
- Fejl og advarselsmeddelelser
* Statistiske opsætningsmuligheder
- Display optioner
- Globale statistiker
- Statistiker for individuel arbejdsstation
- Statistiker for alle arbejdsstationer
- Alarm log
- Historisk statistik
* Opsætningsmuligheder for datafiltre
- Identifikation af arbejdsstationer
- Editering af identifikationsmuligheder
- Editering af alarmer
* Opsætning af alarmer
- Alarmniveauer
- Alarmprioritering
- Alarmlog
* Generering af rapporter
- Rapportformater
- Rapportpræsentationsmuligheder
* Etablering af grunddata for lokalnetværket

"SNIFFER" analysering

* Anvendelse af analysator
- Oversigt og muligheder
- Analyse filer
* Systemoptioner
* Analyseoptioner
* Skærmbilleder
* Kriterier fangst af rammer
* Visning/forklaring af rammer
* Trafikgenerering

Opgaver og demonstrationer af monitor- og analysatormenuer.

 

 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.