Afholdelsestatus = Inaktiv

VALG AF LOKALNET - [O3]

 

DELTAGERE

Er du beslutningstager på EDB- eller kommunikationsområdet, eller er du beskæftiget med rådgivningsopgaver eller administrative/driftsmæssige opgaver i forbindelse med data-transmission i lokalnet (LAN), og ønsker du kendskab til terminologier, kommunikations- og datatransmissionsmuligheder samt indsigt i tilslutningsmuligheder for brugerudstyr, så skal du deltage på kurset kursus "Valg af lokalnet".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give grundlæggende viden om datatransmission i lokalnet, samt give et overblik over produktsortimentet indenfor LAN-området. Efter kurset skal du kende begrebet struktureret kabling, kunne kende forskel på transmissions- og accesmetodik samt kunne vurderer lokalnets muligheder og begrænsninger.

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset.

VARIGHED

2 dage (12 timer)

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. Opgaver, øvelser og demonstrationer i: Datatransmission i lokalnet, netopbygninger, kablingsinstallation, netdimensionering, brugertilslutninger, vil alle være relateret til realistiske lokalnetskonfigurationer.

KURSUSINDHOLD

LOKALNET

* Baggrund for lokalnet
* Topologier
* Accessmetoder
* Signaleringsformer
* Kanalopdeling
* Kablingssystemer
* Grænseflader
* Kapacitet
* Standarder
* Gateways
* Bridges

LOKALNETTYPER

* Funktionsprincipper
* Tilslutning af udstyr
* Samkøring med andre net
* Standarder
* Anvendelsesområder
* Priser
* Udvidelsesmuligheder
* Protokoller

PRODUKTGENNEMGANG

* Konfigurationsmuligheder
* Kapacitet
* Deling af periferienheder
* Back-up
* Sikkerhed
* Betjening, overvågning og kontrol
* Brugervenlighed
* Adgang fra applikationer
* Udvidelsesmuligheder

OPGAVER, ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Datatransmission i lokalnet
* Netopbygninger
* Kablingsinstallation
* Netdimensionering
* Brugertilslutningsmuligheder