Afholdelsestatus = Inaktiv

DATATRANSMISSION MED PC'er [O4]

 

DELTAGERE

Kurset henvender sig til alle personer, der ønsker et generelt kendskab til PC'ers anvendelsesmuligheder indenfor datatransmission via offentlige teletjenester.

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give deltagerne et grundigt kendskab til PC'ers kommunikationsmuligheder, orienterer om specielle netforhold og modemfaciliteter, samt give deltagerne viden om automatiske opkaldsfaciliteter og kommunikationsprogrammel til PC'er. Efter kurset vil du have forståelse for de forskellige problemområder der optræder når PC'er skal anvendes til datatransmission i offentlige net, og du vil kunne betjene asynkrone kommunikationsapplikationer og opkaldsprocedure fra en PC.

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset.

VARIGHED

1 dag (6 timer)

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. Teorilektioner afveksles derfor med relevante praktiske øvelser og demonstrationer, hvor deltagerne får mulighed for at foretage konfigurationer og opkoblinger, samt afprøve datatransmissionen via offentlige teletjenester.

KURSUSINDHOLD

PC'ENS OPBYGNING

* AT/XT-udstyr
* PS2-udstyr
* Kompatible udstyr
* Kommunikationsinterface

KOMMUNIKATIONSMULIGHEDER MED PC'EN

* Hardware produkter
* Software produkter
* Asynkrone kommunikationsforhold
* Synkrone kommunikationsforhold
* Transmissionskoder
* Alfabeter
* Fejlkontrol

KOMMUNIKATION VIA OFFENTLIGE NET

* Telefonnettet
- Faste forbindelser
- Dial-up forbindelser
* Datex
* Datapak
* Databoks
* Teledata

KOMMUNIKATIONSPROGRAMMER

* "Professionelle" programmer
* Public domain programmer
* Krav til kommunikationsprogrammer
* Konfiguration af kommunikationsprogrammer
* Kommunikationsparametre
* Manuelle opkald
* Automatiske opkald via Hayes-standard
* Automatiske opkald via CCITT-standard

TRANSMISSIONSUDSTYR

* Standards på området
* Udstyr til brug i telefonnettet (modemer)
* Udstyr til brug i Datex
* Udstyr til brug i Datapak
* Betjening af udstyr
* Økonomi

ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Opsætning af kommunikationsparametre i asynkrone kommunikationsapplikationer
* Opsætning af opkaldsparametre
* Afprøvning af datatransmission via offentlige teletjenester