TELENETTETS OPBYGNING OG UDVIKLING [HB122]

 

DELTAGERE

Er du konsulent,beskæftiget med systemsalg, teknisk salg, salgssupport eller rådgivning, er du beslutningstager, eller er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af telerelateret kommunikationssystemer, eller hvis du ønsker et overordnet kendskab til terminologier og begreber indenfor området telenettet, skal du deltage på kurset "Telenettets opbygning og udvikling.

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende kendskab til telenettets opbygning, udvikling og komponentsammensætning, samt kendskab til forskellige tilslutnings- og anvendelsesformer der tilbydes via telenettet. Du får kendskab til relevante forhold og tekniske begreber, således at du kan føre en faglig dialog med brugere af telenettet samt med tekniske specialister på et sikkert grundlag.

FORUDSÆTNINGER

Du skal have deltaget på kurset "HB111 Introduktion til netværk", eller have et videnniveau svarende til det faglige indhold på dette kursus.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Indlæringsprofil (Dansk version), tilkøbes

VARIGHED

2 dage (12 timer)

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, relevante opgaver, samt erfaringsudveksling.

KURSUSINDHOLD

BRUGERBEHOV

* Brugerbehov generelt
* Behov i privat regi
* Behov i virksomhedsregi

TELENETTETS OPBYGNING

* Telenettets historie
* Telenettets opbygning
* Komponenter i telenettet
* Forbindelseslinier i telenettet
* Tjenestebegreber
* Fastnet
* Mobilnet

TELENETTETS UDVIKLING

* Fra IDN til ISDN
* ISDN konceptet
- Standardisering
- ISDN referencemodellen
- Kanalstruktur
- Protokoller
* Tilslutningsmuligheder
- Basisafslutning
- Primærafslutning
* Tjenesteintegration
- nationalt
- internationalt
* Anvendelsesmæssige eksempler

OPERATØRFORHOLD

* Lovgivning
* Telemarkedet
* Operatører
* Tjenesteudbud
* Samtrafik
* Fast operatørvalg
* Nummer portabilitet

TERMINALUDSTYR

* Analogt terminaludstyr
- udstyrstyper
- standarder
- funktionalitet
- signaleringforhold
* Digitalt terminalerudstyr
- PCM
- udstyrstyper
- standarder
- protokoller
* Øvrige udstyrstyper
* PABC-udstyr
* Mobile udstyrstyper
* Abonnementstyper

OPGAVER OG ERFARINGSUDVEKSLING

 

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.