Afholdelsestatus = Inaktiv

DATATRANSMISSION I OFFENTLIGE DATANET [O2]

 

DELTAGERE

Hvis du er beslutningstager på EDB- eller kommunikationsområdet, eller er du beskæftiget med administrative og driftsmæssige opgaver, der har med dataoverførsel i offentlige datanet at gøre, og ønsker du generelt kendskab til terminologier, kommunikationsmuligheder samt indsigt i tilslutningsmuligheder for brugerudstyr, så skal du deltage på kurset "Orientering om datatransmission i offentlige datanet".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give grundlæggende viden om muligheder og begrænsninger ved datatransmisssion i offentlige datanet, samt belyse muligheder for elementær fejlsøgning. Efter kurset er du istand til, at vurdere hvilke offentlige datatjenester der kan anvendes som løsningsmodel for et konkret kommunikationsbehov, samt istand til at forstå forholdene omkring fejllokalisering.

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset.

VARIGHED

2 dage (12 timer)

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. Opgaver, øvelser og demonstrationer i: Datatransmission i offentlige datanet, Styring af op- og nedkoblingsprocedure mod offentlige datanet samt fejllokaliseringsmetoder, vil alle være relateret til realistiske netkonfigurationer.

KURSUSINDHOLD

DATEXNETTET

* Baggrund for X.21-nettet
* Netopbygning
* Netegenskaber
* Standarder
* Driftsformer
* Karakteristika for Datexnettet
* Ekstratjenester i Datex

X.21 GRÆNSEFLADE

* Generelt
* Præsentation af X.21 grænsesnitfladen
* X.21 grænsefladefredskøb
* Gennemgang af grænsefladekredsløbenes funktioner
* Gennemgang af grænsefladekredsløbenes anvendelsesmæssige sammenhænge
* X.21 anvendelsesmuligheder

X.21 bis GRÆNSEFLADE (SYNKRONE UDSTYR)

* Generelt
* Præsentation af X.21bis grænsesnitfladen
* Gennemgang af grænsefladekredsløbenes funktioner
* Gennemgang af grænsefladekredsløbenes anvendelsesmæssige sammenhænge
* X.21bis anvendelsesmuligheder

X.20 bis GRÆNSEFLADE (ASYNKRONE UDSTYR)

* Generelt
* Præsentation af X.20bis grænsesnitfladen
* Gennemgang af grænsefladekredsløbenes funktioner
* Gennemgang af grænsefladekredsløbenes anvendelsesmæssige sammenhænge
* X.20bis anvendelsesmuligheder

DATAPAKNETTET

* Baggrund for X.25-nettet
* Opbygning af Datapak
* Netegenskaber
* Standarder
* Driftsformer
* Karakteristika for Datapak
* Ekstratjenester i Datapak

X.25 TILSLUTNING

* Generelt.
* Gennemgang af X.25
* X.25 anvendelsesmuligheder

X.28 TILSLUTNING

* Generelt
* Gennemgang af X.28
* Gennemgang af X.3
* Gennemgang af X.29
* Anvendelsesmuligheder

OPGAVER, ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Datatransmission i offentlige datanet
* Styring af op- og nedkoblingsprocedure mod offentlige datanet
* Fejllokaliseringsmetoder