Afholdelsestatus = Inaktiv

HELP-DESK BASIS [S13]

 

DELTAGERE

Er du ansat ved et EDB-center eller en anden driftsmæssig EDB-funktion, og beskæftiger du dig primært med "Centrale Overvågnings Opgaver" eller med "Help Disk funktioner" skal du deltage på kurset Datakommunikation for driftspersonale.

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig en bred basis viden og et godt overblik indenfor data- og talekommunikationsområderne samt inden for transmissionsområdet på såvel WAN- som på LAN-området. Du får grundlæggende kendskab til terminologier, samt indsigt i alle relevante forhold og tekniske begreber. Du får indsigt i grundlæggende fejllokaliseringsmetodik i kommunikationssystemer.

Du kan efter kurset udøve en optimal indledende fejllokalisering/-finding i forbindelse med modtagelse og videregivelse af fejlmeldinger. Efter kurset vil du være i stand til, at føre en dialog på et sikkert grundlag, med såvel EDB-brugere som tekniske kommunikationsspecialister på EDB-området.

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset. Alle fagudtryk og begreber bliver gennemgået i sammenhæng med de emner, hvor de er relevante.

VARIGHED

5 dage (28 timer)

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. Dette opnås ved opgaver, øvelser og demonstrationer i: Betjening af grænsesnitflader, opkobling af transmissionsudstyr, oprettelse af skærmdialog, overvågning af datatrafik og fejllokaliseringmetodik, alle relateret til realistiske kommunikationssystemer/netkonfigurationer.

KURSUSINDHOLD

Kommunikationssystemer

* Netværkskoncepter
* Generelt
* Deltagernes

WAN's

* Telefonnet
- Alm. telefoni/ISDN
* Faste linier
- Datel fast/højhastighed
- Datavoice
* Kredsløbskoblede net
- Datex
- Meganet
* Pakkekoblede net
- Datapak
* Telex net
* Mobil net
- NMT/GSM

LAN's

* Centraliserede systemer
* Decentraliserede systemer
* Distribuerede systemer
* Lokalnetværkssystemer
* Net interconnection
* LAN-software

Grænsesnitflader

* V-grænsesnit
- V.24/V.28 (RS-232D)
- V.35/V.36
* X-grænsesnit
- X.21
- X.21bis/X.20bis
- X.22
* I-grænsesnit
- ISDN 2 (BRA)/ISDN 30 (PRA)
* G.703/G.704 (PCM)

Kommunikationsprotokoller

* Generelt
* Asynkrone
* Synkrone
- Karakterorienterede
- Byteorienterede
- Bitorienterede

Transmissionsudstyr

* Modémer
* DCE'er
* Multipleksere
- 64 Kbit/sekund
- 2 Mbit/sekund
* LAN-udstyr
- Trancivere/MAU'er
- Bridges/Routers
- Gateways
* Testmuligheder

Fejllokaliseringsmetodik

* Fejllolaliseringsmuligheder
* Systematisk fejllokalisering
- Anvendelse af skema/formular
- Spørgeteknik
- Samarbejdsform med bruger
- Samarbejdsform med tekniker

Opgaver, Øvelser og Demonstrationer

* Betjening af grænsesnitflader
* Opkobling af datatransmissionsudstyr
* Oprettelse af skærmdialog
* Overvågning af datatrafik
* Fejllokaliseringsmetodik
* Metodik for fejlrapportering.