Afholdelsestatus = Inaktiv

FEJLMELDING AF KREDSLØB OG UDSTYR [S2]

 

DELTAGERE

Kurset henvender sig til ansatte ved EDB-centrenes centrale overvågnings og Help Desk funktioner.

KURSUSMÅL

Deltagerne sættes i stand til at udøve indledende fejllokalisering/-finding i forbindelse med modtagelse og afgivelse af fejlmeldinger.

FORUDSÆTNINGER

For at følge kurset behøver Du forudsætninger svarende til "Datatransmission i telefonnettet" (O1) eller tilsvarende.

VARIGHED

2 dage (12 timer).

KURSUSINDHOLD

NETOPBYGNINGER I TELENETTET

* Faste punkt - punkt forbindelser.
* Multipunktnet.
* Dial-up net.
* Højhastighedsnet.
* Multiplexernet.

TRANSMISSIONSMÆSSIGE FORHOLD I TELENETTET

* A/B abonnentforhold.
* Definitioner i forbindelse med opkald.
* Definitioner i forbindelse med besvarelse af opkald.
* Automatisk/manuel nedbrydning af opkaldte dataforbindelser.

OPBYGNING AF EDB-BRUGERINSTALLATIONER

* Baggrund for EDB-installationen.
* Udstyr der interfacer mod kommunikationsnettene.
* Brugerens netværksovervågning.

DATAAFVIKLINGSMETODER I KOMMUNIKATIONSNET

* Synkrone systemer.
* Asynkrone systemer.
* On-line dataafvikling.
* Batch dataafvikling.

TRANSMISSIONSUDSTYRET

* Hvilke typer
* Generelle forhold.
* Skema/formular der kan bruges til registrering af alle typer udstyr. Skemaet skal indeholde beskrivelse af, betjeningsorganer, indikatorer, tekstmarkeringer, testmuligheder, tilslutningsmuligheder samt angivelse af fysisk placering af ovennævnte.
 
* Testmuligheder.

FEJLFINDING

* Fejlfindingsmuligheder.
* Hvordan fejlfindes systematisk.
* Spørgeteknik i forholdet til bruger.
* Anvendelse af skema/formular til registrering af kundeforhold i forbindelse med fejlsituationen.
* Samarbejdsform til bruger.

OPGAVER OG DEMONSTRATIONER/ØVELSER